01.

Dva poslovna izziva.

02.

1500 EUR nagrade.

03.

Nagrajeni mentorji in strokovna žirija.

04.

Ustvarjalna družba in dobra hrana/pijača.

01

Kaj bomo počeli?

V mešanih skupinah bomo na dane poslovne izzive iskali nove in drugačne rešitve ter premišljevali, kako lahko iz kulturne dediščine ustvarimo zanimive poslovne zgodbe.

02

Kdo se lahko prijavi?

Prijavite se lahko vsi, ki menite, da bi lahko z novimi pristopi kulturno dediščino naredili bolj zanimivo, opazno in poslovno uspešno.

03

Kje bo potekal dogodek?

Ker so razmere glede trenutne zdravstvene situacije še vedno nepredvidljive, bo dogodek izveden spletno - v celoti preko digitalnih kanalov ZOOM in HOPIN!

Program
Petek, 22. maj

18.00 - 19.00:
Čas za spoznavanje udeležencev in oblikovanje skupin [ZOOM/HOPIN platforma]

Petek, 29. maj

17.45 – 18.00:
Test tehnologij in zbiranje [ZOOM/HOPIN platforma]


18.00 – 18.10:
Uvodni nagovori in predstavitev programa [ZOOM/HOPIN platforma]


18.10 – 18.40:
Predstavitev izzivov – 15 minut na izziv [ZOOM/HOPIN platforma]


18.40 – 18.50:
Predstavitev točkovnika in komisije [ZOOM/HOPIN platforma]


18.50 – 19.00:
Vprašanja in odgovori [ZOOM/HOPIN platforma]


19.15 – 20.30:
Pogovor: kako in kje iskati priložnosti v dediščini? [ZOOM/HOPIN platforma]


20.30:
Večerno delo po skupinah [poljuben spletni kanal] in »online« druženje z živo glasbo [ZOOM/HOPIN platforma]

Sobota, 30. maj

9.00 – 12.00:
Delo po skupinah [poljuben spletni kanal]


9.00 – 10.00:
Vprašanja in odgovori z izzivodajalci [ZOOM/HOPIN platforma]


14.00 – 19.00:
Delo po skupinah [poljuben spletni kanal]


14.00 – 16.00:
Vprašanja in odgovori z mentorji [ZOOM/HOPIN platforma]


19.00 – 20.00:
Še zadnji napotki [ZOOM/HOPIN platforma]

Nedelja, 31. maj

9.00 – 10.00:
Predstavitev pred žirijo [ZOOM/HOPIN platforma]


10.00 - 10.30:
Odmor


10.30 – 11.00:
Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad [ZOOM/HOPIN platforma]

Pogovor: kako in kje iskati priložnosti v dediščini?

Petek, 29.maj ob 19.15 na HOPIN: HeritageHack platformi

O tem, kje se skrivajo priložnosti v dediščini in kako jih izkoristiti, se bomo pogovarjali z:

  • Tina Mentol, mag. etnologije in kult. antropologije, Slocks in Slovenska Hiša
  • dr. Aleš Gačnik, Fakulteta za turistične študije Turistica, Univerza na Primorskem
  • Tomaž Štoka, koordinator za UNESCO, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Želite le poslušati brez udeležbe na hackathonu? Pišite nam na zivjo@idrija2020.si !

Dogodek World Cafe izvajamo v okviru projekta SACHE, ki je sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa.

Izziv 01

Dediščinski prostori

S kakšnimi vsebinami napolniti dediščinske prostore in zagotoviti vzdržno finančno konstrukcijo? Je v novih globalnih trendih moč najti povsem nove programe z novimi viri prihodkov ter tako presekati razkorak med muzejskimi in komercialnimi aktivnostmi?

Izziv 02

Dediščinski dogodki

Kako naj v času COVID-19 organizatorji pristopijo k organizaciji dediščinskih dogodkov? So te razmere priložnost za premislek o drugačnem konceptu dogodkov in vpeljavo novih virov prihodkov ter privabljanje novih ciljnih skupin?

Komisija
Boštjan Jerman

Solastnik podjetja Heba d.o.o., ki se trži pod blagovno znamko 7samurai in deluje kot podporno okolje za razvoj, implementacijo in financiranje raznovrstnih poslovnih idej. Boštjan je svetovalec za Slovenijo pri Informacijski službi Združenih narodov na Dunaju (UNIS Vienna) in mentor pri evropskem tekmovanju socialnih inovacij (EUSIC).

Žan Menart

Soustanovitelj in direktor idrijskega zagonskega podjetja Smart Optometry ter soustanovitelj Zavoda za inovacije v dediščini ID20. Žan se ukvarja s podjetniškim svetovanjem, poseben izziv pa mu predstavlja podpora idej na področju kulturne dediščine.

Nataša Gorenc

Nataša Gorenc petnajst let koordinira Dneve evropske kulturne dediščine; usmerja družino prijateljev, kjer se vsi spoštujejo in podpirajo in ki jih vse združuje ljubezen do dediščine.

Dogodek financirajo
Dogodek podpirajo