USPEŠNO SMO ZAKLJUČILI 3. HERITAGEHACK!

V Zavodu ID20 smo v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, izvedli HeritageHack dogodek na Koroškem na temo IZZIVI KOROŠKE. Tako se je zaključil že tretji HeritageHack, ki je tudi tokrat potekal spletno. Letos se je prvič odvil izven Idrije in sicer na Koroškem, tema HeritageHack izziva pa je bila močno povezana s Pokrajinskim koroškim muzejem in Turističnim rudnikom in muzejem Podzemlje Pece.

Dogodek je bil obarvan z raziskovanjem kulturne dediščine na Koroškem–  8 ekip z mednarodno udeležbo se je poglobilo v iskanje rešitev, povezanih z nekdanjim rudnikom svinca in cinka v Mežici ter železarno na Ravnah na Koroškem, ki je s svojo dolgoletno jeklarsko tradicijo globoko zaznamovala dušo kraja. Letošnji izzivi so bili povezani s promocijo kulturne dediščine na privlačen način v okviru trajnostnega ter aktivnega turizma. Velik poudarek je bil na atraktivni predstavitvi kompleksnih jeklarskih procesov ter novih produktih, ki črpajo navdih v bogati dediščini.

Dogodek je namenjen mladim in starejšim, ki razmišljajo sveže in inovativno ter vidijo potencial v ohranjanju in razvoju kulturne dediščine.

KDO SO NAGRAJENCI?

 1. mesto je zasedla ekipa, ki so jo sestavljali Nina Mrzelj, Pavlin Poličar, Tina Avbelj. Ekipa je poleg praktičnih nagrad prejela kar 1000 € bruto nagrade
 2. mesto so si prislužili domačini: Štefan in Tilen Šumah, Andrej Mesner, Sandra Janžekovič.
 3. mesto pa si je sama prislužila Marina Kerčmar z Ravn na Koroškem.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

01.

Virtualno tekmovanje za najboljšo idejo

02.

1000 € nagrade za 1. mesto

03.

Inspirativni mentorji

04.

Ustvarjalna družba

Železarstvo in rudarstvo za generacijo Z
Nagrade

Zmagovalna skupina

 • 1000 EUR bruto izplačila
 • Vstopnina za KPM + Doživetje s kovačem
 • Vstopnica za ogled s kajakom Podzemlje PECE

Drugouvrščeni

 • Vstopnina za KPM
 • Vrečka KPM
 • Katalog Mati fabrika
 • Emajlirana skodelica s podpisom Huga Wolfa
 • Vstopnica za ogled s kolesom Podzemlje PECE

Tretjeuvrščeni

 • Vstopnina za KPM
 • Vrečka KPM
 • Katalog Mati fabrika
 • Wolfova kava
 • Svinčnik 400 let jeklarstva v Mežiški dolini
 • Vstopnica za ogled z vlakom Podzemlje PECE
Iščemo sveže ideje za prihodnost Koroške

Na HeritageHacku: Koroška vabi bomo tako iskali sveže ideje, ki bodo Koroško videli kot priložnost in v ospredje postavili:

Interdisciplinaren pristop

Prihodnost ne more biti vezana samo na en sektor. Zato je pomembno, da pri razvoju sodelujeta tako inženir in umetnik, družboslovec in zdravnik, kmet in znanstvenik. To je navsezadnje pokazala tudi epidemija COVID-19, ki jo lahko premagamo samo z združenim interdisciplinarnim pristopom. Hkrati ne pozabite na tradicionalne panoge Koroške, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, …

Podjetništvo kot priložnost za delovna mesta

Koroška naj ne bo samo priložnost za oddih, ampak prostor za podjetniške ideje in nova delovna mesta. Kako jih ustvariti? Tu je vaša priložnost!

Trajnostne rešitve za naš planet, ki vodijo k interaktivnosti ljudi

Na podeželju razumejo, kaj je skromnost in življenje z naravo. Pokažite, kakšne so prednosti krožnega gospodarstva in lokalnih proizvodnih verig ter kako jih lahko povežemo v interaktivno predstavitev, ki bi bila zanimiva za mlade.

Digitalizacijo, ki razširja obzorje in kliče k soustvarjanje vsebin za virtualni svet

Tudi Koroška doživlja digitalizacijo, ki že korenito spreminja ustaljeno razmišljanje. Tako območje nujno potrebuje rešitve, ki bodo digitalni svet približale ljudem in hkrati spodbudile ljudi k obisku, da Koroško vidijo kot inspiracijo za preživljanje kakovostnega prostega časa.

Dediščino kot osnovo za prihodnost

Kulturna dediščina ni samo »za v muzej«, ampak ponuja priložnosti za kreativne in inovativne ideje. Preteklost naj bo temelj sedanjosti in navdih za prihodnost.

Ustvarjanje, ki je blizu ljudem

Glasba, likovno ustvarjanje in gledališče naj bodo odsev vseh posebnosti lokalnega okolja, ki ga naredijo unikatnega. Razmišljajte o novi vsebini za opuščene industrijske objekte, ki lahko zaživijo s preudarnim arhitekturnim vsebinskim in marketinškim načrtom. V ospredje postavite človeka in vključi ranljive skupine, ki trenutno ne vidijo Koroške kot ideje za izlet.

Dogodek organizira

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Fotografije: Koroški pokrajinski muzejTuristični rudnik in muzej Podzemlje Pece, lastne fotografije mentorjev in žirije.