4 osišča, ki bodo zaznamovala naše delo v letu 2023

Leto 2022 smo zaključili s številnimi aktivnostmi, ki so zaznamovale Idrijo in tudi nekatere druge lokacije v Sloveniji. Aktivnosti društva Idrija 2020 in zavoda ID20 v letu 2022 utrjujejo pot, po kateri stopamo zadnja leta. So smiselno nadaljevanje, a hkrati v mnogočem tudi ponoven premislek. V prihodnje pa bo naše delovanje osredotočeno na 4 osišča, ki jih v nadaljevanju tudi predstavljamo.

V letu 2022 smo tako zaključili pomembne izobraževalne projekte (Comm.On Heritage, Under the Loupe), projekte mreženja (YouInd) in strateške mladinske projekte (Profesionalizacija NVO), pričenjamo pa z novimi projekti in temami – NomadLand odpira priložnosti digitalnega nomadstva, DDI s portalom Duri ustvarja novo okno za posredovanje znanja in mreženja s sorodnimi iniciativami. Že tretji HeritageHack je tokrat nove razmisleke vnesel na Koroško. Na hiši Giser pa smo ponovno gostili mednarodne prostovoljce in prostovoljke ter z delavnicami storili še nekaj korakov na dolgi poti obnove objekta. V projektu Hiša na klancu smo prav za hišo Giser pripravili idejni načrt prenove, popis del in finančni izračun izvedljivosti ter preučili trg in pravne podlage za nudenje storitev pomoči pri tovrstnih prenovah. Praznik idrijskih žlikrofov se je z letošnjo rekordno udeležbo še bolj utrdil med vodilne gastronomske prireditve v Sloveniji, medtem ko je bienalni festival Betrib na enoletnem počitku in smo nanj opozorili le z ad hoc dogodkom (KajzerPark? Galerija!) v Jožefovem jašku. Vrsta tržnih projektov (predvsem na področju oblikovanja in marketinga) dopolnjuje bogato paleto aktivnosti. Vse skupaj pa zaobjame revija TBI, ki skoncentrirano povzame naš prispevek k razvoju kraja in širše regije.

Vabljeni k branu letnega poročila za leto 2022, ki je dostopno na tej povezavi!

Prav vrsta aktivnosti in ponovni razmisleki so podlaga za izkristaliziranje poslanstva naše ekipe – da z dokumentiranjem, ohranjanjem in razvojem kulturne dediščine tlakujemo pot k trajnostni in solidarni prihodnosti. Naše aktivnosti se tako vrtijo okrog izbranih dediščinskih prostorov (2 – rudarska hiša Giser in strojnica jaška Inzaghi) in dogodkov (2 – Praznik idrijskih žlikrofov in festival industrijske kulture Betrib), ki so pomniki snovne in nesnovne dediščine. To dediščino skozi naše aktivnosti dokumentiramo, ohranjamo in razvijamo z namenom, da služi kot pomnik, inspiracija in vir.

Praznik Idrijskih žlikrofov je ponovno navdušil obiskovalce. Foto: Andrija Majsen

4 osišča delovanja

Naša štiri osišča so:

  1. Hiša Giser, ki bo dolgoročno unikatna turistična namestitev v slogu rudarske Idrije 19. stoletja, do takrat pa prostor za delavnice, prostovoljske akcije, eksperimentiranja in raziskovanja ter promocijo trajnostnih gradbenih tehnik.
  2. Jašek Inzaghi bo stičišče za kulturne ustvarjalce, prostor za sodelo, javne dogodke, srečevanja in druženja.
  3. Praznik idrijskih žlikrofov bo vrhunski gastronomski dogodek, ki prispeva k trajnostnemu razvoju regije (s tradicionalno trajnostno kulinariko, skrbjo za zmanjševanje odpadkov in zavržene hrane …).
  4. Festival BETRIB bo slavil idrijsko industrijsko kulturo, krepil kulturo pionirstva in raziskovanja ter tkal vezi tovarištva in solidarnosti.

Slednja štiri osišča bodo tudi v letu 2023 glavna področja našega angažmaja (po potrebi pa seveda delujemo tudi na drugih področjih) – s še okrepljeno ekipo, jasnejšo profiliranostjo, novimi kompetencami in večjo vpetostjo v nacionalne in mednarodne mreže.

Srečno!

Matevž Straus, predsednik društva Idrija 2020 in soustanovitelj zavoda ID20