Anketa za vse mlade iz občine Idrija

Vabimo vse mlade prebivalce različnih krajev v občini Idrija, stare od 15 do vključno 29 let, da izpolnite anketo za občinsko strategijo mladih!

V anonimni anketi, za katero boste potrebovali približno 15 minut, sprašujemo o položaju in aktivnostih mladih v idrijski občini. Osredotočili smo se na teme trenutne epidemije, sicer pa življenja mladih, izobraževanja in zaposlitev, bivanja ter prostega časa, zanimajo pa nas tudi vaše ideje in potrebe, na katere se bomo potrudili odgovarjati v vladnih in nevladnih organizacijah.

Na podlagi VAŠIH odgovorov bomo sestavili smernice delovanja, ki bodo vplivale na kakovost lokalnega področja mladine, zato zares VSAKA IZPOLNJENA ANKETA ŠTEJE.

Na podlagi rezultatov ankete in sodelovanja z mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade in nepovezane mladine v krajih občine Idrija bo oblikovana Strategija za mlade občine Idrija, ki bo občinski upravi in lokalnim odločevalcem predstavljala smernice mladinskih politik do leta 2025.

Področje položaja lokalne mladine v sodelovanju raziskujemo Mladinski center Idrija, Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020, Zveza prijateljev mladine Idrija ter Občina Idrija. Raziskovanje poteka v okviru projekta za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo, ter tudi s podporo Občine Idrija.

Več o aktivnostih lahko izveste na: info@mcidrija.si