Dediščina idrijskih prhavzov na konferenci v nemškem Chemnitzu

Rudarska in industrijska naselja predstavljajo posebnost v zgodovinskem razvoju mest, saj je njihov nastanek, razvoj in v prenekaterih primerih tudi zaton tesno povezan s proizvodnimi obrati, ob katerih so nastajali. Rudniki in tovarne tako niso predstavljali le prostorov za pridobivanje in proizvodnjo, temveč so s svojo prisotnostjo močno vplivali tudi na urbanistični in arhitekturni razvoj celotnih naselij. Prav tem vprašanjem je namenjena tudi mednarodna konferenca Making the City, ki med 28. junijem in 1. julijem 2023 poteka v mestu Chemnitz na Saškem.

Idrija je kljub majhnosti zanimiva v mednarodnem prostoru

V Chemnitzu, nekdanjem industrijskem središču nemške dežele Saške, ki je bil v času Nemške demokratične republike poznan kot Karl-Marx-Stadt, poteka mednarodna konferenca Making the City: Transformative Processes in (Post)Industrial Urban Spaces, namenjena predstavitvam in pogovorom o urbanističnem razvoju zgodovinskih industrijskih mest. Pestremu naboru govorcev, ki prihajajo iz različnih institucij in organizacij od Združenih držav in Združenega kraljestva, Španije, Poljske, Nemčije, Avstrije, Finske do Grčije, se pridružujemo tudi pri Zavodu ID20. Na konferenco smo bili sprejeti s prispevkom o vplivu idrijskega rudnika živega srebra na urbanistični razvoj Idrije s posebnim poudarkom na t. i. prhavzih, stanovanjskih blokih, ki jih je rudnik gradil za nastanitev svojih delavcev. Raziskavo prhavzov smo opravili v sklopu projekta PIRH-II in izsledke objavili v posebnem katalogu »Rudarske ulice v Idriji«, ki smo ga javno predstavili aprila 2022 v strojnici jaška Inzaghi.

Organizatorji konference – Tehnična univerza Chemnitz in Industrijski muzej Chemnitz, so našo tematiko uvrstili v program konference predvsem zaradi bogate zgodovine Idrije, ki je kljub temu, da se po velikosti ne more primerjati z Manchestrom ali Berlinom, dovolj zanimiva zaradi svojih številnih posebnosti. Mednje zagotovo štejemo tradicionalne idrijske rudarske hiše in prhavze, glavne predstavnike idrijske stanovanjske dediščine. Referat o Idriji bo Matevž Šlabnik predstavil v prostorih Industrieschule Chemnitz, poročilo o poteku konference pa bomo objavili v prihodnjih dneh.

Udeležbo na konferenci omogočila podpora programa Culture Moves Europe

Poleg udeležbe na konferenci bomo obisk nemške dežele Saške izkoristili tudi za navezovanje novih stikov in raziskovanje Rudogorja, ki že od srednjega veka dalje velja za eno pomembnejših evropskih rudarskih središč. Širše območje Chemnitza bo leta 2025 prav tako kot Nova Gorica in Gorica nosilec naziva Evropske prestolnice kulture, zato si obetamo številna nova poznanstva in sodelovanja, predvsem na področju industrijske kulture in stavbne dediščine.

Potovanje v Nemčijo je podprl program Culture Moves Europe, ki spodbuja mobilnost posameznikov in skupin s področja umetnosti, arhitekture in kulturne dediščine z namenom tesnejšega povezovanja različnih evropskih regij.

This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.