Dijaki o privabljanju turistov v Idrijo

Pred jesenskimi počitnicami smo za dijake Gimnazije Jurija Vege Idrija pripravili prav posebno delavnico, na kateri so spoznavali temo digitalnega nomadstva in razmišljali, kako bi jih privabili v Idrijo.

Dogodek, ki smo ga organizirali skupaj z Gimnazijo Jurija Vege Idrija, Mladinskim centrom Idrija, Zavodom za turizem Idrija in UP Fakulteto za turistične študije – Turistica v Potorožu, je potekal kot sklepna delavnica projekta Nomadland, kjer raziskujemo, kako pritegniti digitalne nomade na evropsko podeželje. Po začetni predstavitvi, kjer smo dijakom predstavili, kaj je retreat oz. po slovensko umik, kdo so digitalni nomadi in zakaj so pomembni za evropsko podeželje, so prisluhnili kratki panelni razpravi, na kateri so sodelovali Mojca Gorjup Kavčič, vodja Geoparka Idrija, Tilen Nipič, študent UP Fakultete za turistične študije – Turistice, in Jerca Korče, vodja Mladinskega centra Idrija. Dijaki so lahko tako sledili razpravi, ki je zajemala tako področje turizma, mladinskega dela in se dotikala tudi zgodb digitalnih nomadov.

Dijaki so se razporedili v 5 skupin in nato kot igro pripravljali umik oz. reatreat za digitalne nomade v Idriji.

Z igro do 14-dnevnega retreata

Nato je pa sledil čas za delavnico, ki smo jo zastavili kot igro. V omejenem času so namreč morali zasnovati 14-dnevni umik oz. retreat za digitalne nomade. V posebni kuverti so dobili različne napotke in izzive, profilirati so morali digitalnega nomada, mu ponuditi lokalne vsebine, razmisliti, kako lahko prispevajo tudi sami. Igro je zasnovala Zarja Bašelj, ki je zaposlena v Mladinskem centru Idrija.

Nato pa so opravljeno delo morali predstaviti tudi pred komisijo, ki so jo sestavljali poprejšnji govorniki na panelni razpravi. Ti so ocenjevali njihov nastop, dodatne točke pa so lahko tudi dobili tudi s pravilnimi odgovori na vprašanja na listkih, ki smo jih skrili po celem prostoru. Ob zaključku dogodka pa je Tilen Nipiš, študent UP Fakultete za turistične študije - Turistice, dijako predstavil tudi delovanje fakultete in jih motiviral za študij na področju turistike.

Dijaki so lahko uporabljali tudi dodatno gradivo, ki jim je omogočilo boljšo pripravo.
Komisijo so sestavljali Tilen Nipič, študent UP Fakultete za turistične študije – Turistice, Jerca Korče, vodja Mladinskega centra Idrija in Mojca Gorjup Kavčič, vodja Geoparka Idrija.

Mladi odkrivajo turistične potenciale

Delavnica predstavlja pomemben korak pri našem delu z mladimi, saj tako prepoznavajo potencial turizma in gradijo vsebine, ki jih bodo privabile na Idrijsko. Na dogodku so sodelovali dijaki, ki obiskujejo interdisciplinarna sklopa Turizem smo ljudje in Trim. Že en teden pred to delavnico so tako odkrivali domačiji Šturmajce in Pr' Ivaniš, v prihodnje pa nas čaka še nekaj delavnic s področja kulinarike in turizma.

Projekt Nomadland, v okviru katerega je potekala dejavnost, je sicer sofinanciran preko razpisa Erasmus+ na področju mladinskega dela. V okviru projekta smo že pripravili revijo Nomazine, v kratkem pa pričakujemo še vodnik za vzpostavljanje retreata na podeželju. Več o projektu pa lahko najdete tudi na portalu www.nomadland-project.com.