HeritageLab postal del Partnerske mreže Centra za kreativnost

HeritageLab, inkubacijski program za razvoj in podporo podjetniškim idejam na področju kulturne dediščine, je postal del Partnerske mreže Centra za kreativnost (CzK). Članstvo v mreži bo perspektivnemu programu omogočilo nadaljnjo rast, mladim pa ponudilo priložnost, da svoje ideje na področju kulturne dediščine popeljejo tudi v podjetniške vode.  

Pomen KKI

Kreativne-kulturne industrije (KKI) postajajo v zadnjih letih tudi v Sloveniji vse bolj prepoznana gospodarska panoga, saj vključujejo in povezujejo zelo različna področja, od oblikovanja, arhitekture in marketinga do gledališča, glasbe in kulturne dediščine. Njihov pomen za povečanje raznovrstnosti gospodarstva so že pred časom prepoznali pri Ministrstvu za kulturo, kjer so skupaj z Muzejem za oblikovanje in arhitekturo oblikovali t. i. Center za kreativnost, katerega cilj je povezovati ustvarjalce, podjetnike in ustanove ter s tem razviti vse potenciale, ki jih kreativni-kulturni sektor premore. 

Prepoznan pomen programa HeritageLab

V letu 2021 v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pričenjamo s projektom HeritageLab. Inkubacijski program HeritageLab je bil zaradi povezovanja različnih področij prepoznan kot pomemben člen pri nadaljnjem razvoju verige KKI v Sloveniji. Posebnost, ki posebej odlikuje predlagani program, je osredotočenost na manjše in periferne kraje, ki se soočajo s skopo ponudbo zaposlitev in posledičnim kroničnim odseljevanjem mladih. HeritageLab tako ne naslavlja samo pomena ohranjanja (ogrožene) kulturne dediščine, temveč z aktivacijo raznolikih resursov pripomore tudi k ohranjanju skupnosti, ki sicer zaradi demografskih sprememb nimajo svetle prihodnosti. 

HeritageLab je celosten inkubacijski program, ki po korakih razvija potenciale lokalne kulturne dediščine. Namenjen je mladim iz majhnih in srednje velikih krajev, ki želijo z novim razumevanjem dediščine graditi inovativne poslovne ideje in storitve. Program nudi podporo v obliki mentorstev, raziskav trga, testnega okolja in skupnosti, kar je kot inovativno prepoznala tudi Evropska komisija na evropskem tekmovanju socialnih inovacij.  

Številne aktivnosti v okviru programa HeritageLab se bodo odvijale v sodobno preurejeni bivši strojnici jaška Inzaghi v Idriji.

Kaj sledi?

V sklopu programa HeritageLab bo med februarjem in decembrom 2021 v strojnici jaška Inzaghi vzpostavljen testni program, katerega namen bo preizkusiti delovanje programa na primeru treh izbranih skupin mladih, ki se želijo (podjetniško) udejstvovati na področju kulturne dediščine. Hkrati s testnim programom bo ekipa Zavoda ID20 oblikovala poslovni model, ki bo omogočal preživetje programa brez odvisnosti od razpisnih sredstev. Poleg omenjenih aktivnosti pa bo zelo pomemben korak pri vzpostavitvi programa HeritageLab tudi promocijska dejavnost, ki bo omogočila, da se bo program razširil in povezal različne akterje tudi v drugih perifernih krajih, ki se ponašajo z bogato kulturno dediščino.

Ob zaključku testnega programa HeritageLab bodo izbrane ekipe pripravile premišljen in argumentiran poslovni model, razvojni načrt z motivirano ekipo ter izboljšan in testiran izdelek ali storitev.

Prvi javni dogodek prihaja kmalu

V petek, 12. februarja, bomo skupaj s partnerji izvedli prvi javni dogodek v sklopu projekta HeritagLab. Na interaktivnemu spletnemu pogovoru se bomo z gosti iz Slovenije in tujine pogovorili o dobrih in slabih praksah združevanja podjetništva in kulturne dediščine ter odkrivali zanimiva in uporabna orodja, pristope in metode. Več informacij o dogodku je dostopnih na povezavi

Projekt nastaja v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.