Iskanje navdiha za razvoj uspešnih mladinskih politik

V okviru projekta ACORN smo se v začetku novembra v Idriji srečali s projektnimi partnerji z namenom raziskovanja, izmenjave dobrih praks in načrtovanja prihodnjih aktivnosti. Projekt ACORN naslavlja ključne razvojne izzive evropskih podeželskih območij ter se osredotoča na razvoj mladinskih politik. S partnerji smo odšli na lov za najboljšimi pristopi k aktivaciji mladih, ki jih tako v Idriji kot tudi naši okolici ne manjka.

Po letu dni srečanje s projektnimi partnerji

Projekt ACORN (ACtivating yOuNg Rural developmeNt) si prizadeva razviti in implementirati nove vire in mehanizme razvoja podeželja, vključno z mladimi, v štirih evropskih regijah. Projekt se osredotoča na izpopolnjevanje in opolnomočenje mladih na podeželju ter jih spodbuja k aktivnem sodelovanje v procesih odločanja o razvoju podeželske skupnosti.

Prvo projektno leto smo posvetili pripravi raziskave usmerjene v analiziranje izzivov in priložnosti vključevanja mladih v razvoj podeželskih skupnosti ter ji dodali zbirko evropskih dobrih praks. Orodja, ki smo jih tekom leta razvijali, so že dostopna na projektni spletni strani in jih bomo tudi v prihodnje še dopolnjevali. Dostopnih so tudi že prvi trije podcasti o vključevanju mladih. Vabljeni k poslušanju!

Z namenom nadgradnje in razvoja pripomočkov, ki bodo v pomoč mladim, mladinskim organizacijam in mladinskim delavce, smo se po preteku prvega projektnega leta s partnerji ponovno srečali tudi v živo, tokrat v Idriji. Dvodnevno srečanje smo s partnerji iz šestih organizacij izkoristili za razprave, navdihujoče študijske obiske ter načrtovanje prihodnjih aktivnosti.

Spoznavanje dobrih praks v Idriji

Tako kot večina obrobnih podeželskih območjih v Evropi, se tudi v Občini Idrija srečujemo s posledicami izseljevanja in staranja prebivalstva. Problematiko Občina Idrija že več let aktivno naslavlja in razvija ter podpira programe, ki blažijo negativne učinke teh trendov.

Enega izmed bolje sprejetih ukrepov najdemo v samem mestnem središču Idrije. Mestna soba Pr' Golitu je namenjena vsem občanom in občankam, ne glede na njihovo starost. Vzpodbuja druženje, krepitev znanj, solidarnosti in tke vezi med prebivalci, ki se tu srečujejo. Prostor je zasnovan na podlagi načela samoupravljanja s prostorom, je na voljo brezplačno za vse prebivalce, spodbuja spontano druženje, nastal pa je po vzoru podobnega projekta v Nemčiji.

Središče mladih in mladinskih organizacij je v Idriji zagotovo v Mladinskem centru Idrija, ki smo ga s partnerji prav tako obiskali. Vodja mladinskega centra, Jerca Korče nam je predstavila aktivnosti, ki jih v centru redno izvajajo, uspešne projekte kot so MC Mobil, mladinske izmenjave, vodenje Hostla in druge aktivnosti, ki pripomorejo k krepitvi znanj in razvoju dejavnosti, s katerimi se izboljšuje položaj mladih v lokalnem okolju.

V Idriji smo partnerje popeljali še do rudarske hiše Giser, kjer pri Zavodu ID20 z domačimi in mednarodnimi prostovoljci že več let postopoma obnavljamo eno zadnjih avtentično ohranjenih idrijskih rudarskih hiš, ozaveščamo o pomenu dediščinskih objektov v Idriji in  sočasno ustvarjamo dinamično skupnost, krepimo znanja in vezi ter vzpodbujamo prostovoljstvo.

Na potep po regiji

Ena izmed vodilnih organizacij na področju mladinskih politik v Sloveniji je zagotovo Inštitut za mladinsko politiko, ki v sodelovanju z občino Ajdovščina že več let razvija mladim prijazno in vključujoče okolje. S programi kot so Mladim prijazna občina s katerim so pričeli prav v Ajdovščini ali pa Klub mladih svetnic in svetnikov se po celotni Sloveniji vzpodbujajo nove prakse in širi pozitivna naravnanost do mladih. Pogled na mlade kot vir za prihodnji razvoj in krepitev načel, ki prispevajo k solidarnostni in vključujoči družbi so osnova na kateri slonijo številne aktivnosti v občini. Nekatere dobre prakse so iz občine Ajdovščina že našle pot po Sloveniji. Tako je na primer tudi občina Idrija imetnica certifikata Mladim prijazna občina, ki ga je prejela za uspešno izvajaje ukrepov s področja mladinskih politik.

Nekoliko drugačen pristop k vključevanju mladih smo si s partnerji za konec ogledali še v Novi Gorici v Xcentru. Gre za prostor, ki združuje različna področja in skupine ljudi ter deluje kot pospeševalnik kreativnosti, združuje inovativnost, podjetništvo, umetnost, izobraževanje in raziskovanje. Mlade s celotne regije od vrtca pa do zaposlitve v svoje aktivnosti najpogosteje vključujejo preko razvoja znanj in spretnosti skozi koncepte do-it-yourself, do-it together, learning-by-playing ipd. Xcenter je tudi eden poglavitnih projektov Evropske prestolnice kulture GO!Borderless 2025 in s tem stičišče mladih z obeh strani meje.

ACORN v prihodnje

Na študijskih obiskih smo s partnerji spletli mnoge nove vezi v regiji, našli inspiracijo in vzpodbudo za nadaljevanje projektnih aktivnosti. V prihodnjem letu bomo v sklopu projekta v štirih regijah partnerjev (Roscommon, Idrija, Castile y Leon, Malta) organizirali zbore mladine (ACORN Rural Youth Assemblys) in pripravili vodnik za organizacijo podobnih dogodkov. Pri Zavodu ID20 v sodelovanju z občino Idrija in Mladinskim centrom Idrija načrtujemo povezavo s participativnim proračunom za mlade v občini. Naš namen je spodbudit mlade k soodločanju in soustvarjanju v svojem lokalnem okolju ter ponuditi rešitve tudi za druge Evropske regije.

Sledite našim aktivnostim in skupaj z nami prispevajte k razvoju podeželja!