Kako »hišam na klancu« vdihniti novo življenje

Tako kot  na ostalih obrobnih območjih, se tudi na Idrijsko-Cerkljanskem že leta srečujemo s problemom odseljevanja in posledičnega propadanja objektov. Samotne kmetije, delavska domovanja in meščanske hiše ob nevzdrževanju naglo izgubljajo svojo prvoten čar in podobo. Kako preprečiti izginjanje stanovanjske dediščine naših prednikov ter ohraniti kulturno krajino in z njo povezana tradicionalna znanja? V sklopu projekta Hiša na klancu v Zavodu ID20 razmišljamo o rešitvah in snujemo načrte, ki bodo učinkovito povezovali podjetniški sektor s področjem kulturne dediščine.  

Kako hišo na klancu pripeljati v 21. stoletje?

V Zavodu ID20 želimo s projektom definirati in testirati storitev celovite podpore zasebnim investitorjem pri identificiranju, nakupu, interpretaciji, prenovi ter upravljanju stanovanjske kulturne dediščine Idrijsko-Cerkljanske. V letu 2022 smo pripravili popis potencialnih objektov za prenovo ter navezali stik z lastniki objektov, ki so zainteresirani na sodelovanje. Pripravljamo poslovni model, trženjski načrt in marketinško kampanjo, ki bo objekte predstavila svetu in preprečila njihovo nadaljnjo propadanje. Projekt “Hiša na klancu” ni zgolj ohranjanje stanovanjske dediščine, ponuja priložnost spregledanim stavbam vdahniti novo življenje in jim pripeljati v 21. stoletje.

Idrijska rudarska hiša Giser. Foto: Nejc Menard

Od rudarskih hiš do samotnih kmetij

V Zavodu ID20 smo v preteklih letih veliko truda vložili v obnovo idrijske rudarske hiše Giser. S pomočjo ekip mednarodnih prostovoljcev smo poskrbeli za osnovno zaščito rudarske hiše in njene okolice. Uspešni zgodbi oživitve hiše Giser želimo dodate še druge. V preteklih mesecih smo prečesali urbana naselja in podeželske krajevne skupnosti na Idrijsko-Cerkljanskem ter identificirali potencialne dediščinske objekte. Izbor stavb smo oblikovali na podlagi dediščinskih elementov objekta, opravili smo pregled zaščitenih in nezaščitenih objektov. Dodatni kriteriji so se navezovali še na avtentičnost arhitekture, lokacijo in dostop, umeščenost v prostor, gradbeno fiziko, lastništvo ter predvideno oceno potrebnega vložka. V popisu objektov primernih za obnovo so štiri hiše v Idriji in še pet objektov, večinoma samotne kmetije, v njeni okolice. Na Cerkljanskem smo identificirali še dodatnih šest hiš, ki bi bile primerne za prenovo. Številni objekti na popisu imajo status zaščitenih kmetij ali pa so vpisani v register varstva kulturne dediščine, zato je njihova ohranitev še toliko bolj pomembna.

Samotna kmetija Sevnica pri Reki. Foto: debelakau_mako

Vračanje na podeželje

Pri projektu ciljamo na segment kupcev iz mednarodnega okolja, ki so pripravljen svoj kapital vlagati v naše okolje in obenem prispevati k ohranjanju stavbne dediščine. Objekte z največjim potencialom želimo približati investitorjem in jim pomagati pri prenovi objektov ter dodati kreativne rešitve in s tem prispevati k ohranjanju poselitve podeželja. Tendence po vračanju k naravi in po približevanju tradicionalnim vzorcem bivanja so se ponovno pospešile tekom epidemije COVID-19. Velemesta so ob zaprtju javnega življenja postala utesnjujoča za vse tiste, ki niso imeli priložnosti umika na periferijo. V manjših mestih je bilo zaprtje manj občutno, na podeželju pa so stvari tekle naprej bolj ali manj nespremenjeno. To spoznanje je veliko ljudi pripeljalo do razmišljanja o vzpostavitvi drugega doma, ki omogoča umik iz urbanega v območje narave in miru. Vse to in še več bo omogočila Hiša na klancu. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za kulturo in Center za kreativnost.