Koncept HeritageLab dobil močan zagon

Ko smo leta 2018 dobili nagrado Evropske komisije za najboljšo evropsko socialno inovacijo, je uveljavitev koncepta HeritageLab, podjetniškega inkubatorja za mlade na področju kulturne dediščine, postala naš glavni cilj. Veseli nas, da je pred kratkim Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije prepoznalo pomen naših dejavnosti, saj smo dobili razpisna sredstva za zaposlitev ene osebe za poln delovni čas.

Pri Društvu Idrija 2020 smo bili namreč uspešni pri prijavi na javni razpis Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, na katerega smo se skupaj z Mladinskim centrom Idrija in Zvezo prijateljev mladine Idrija prijavili s projektom Povezovanje = trajnost. Predmet javnega razpisa, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, je podpora trajnostno naravnanim delovnim mestom, ki prispevajo k razvoju in profesionalizaciji NVO in prostovoljstva v Sloveniji, v organizacijah, ki naslavljajo potrebe v okolju in zagotavljajo učinkovite in kakovostne storitve.

Uspešna kandidatura na razpisu pomeni, da je vsaka organizacija v konzorciju pridobila sredstva za zaposlitev ene osebe za poln delovni čas. Za Društvo Idrija 2020 je to velik uspeh, saj predstavlja pomemben korak v smeri večje profesionalizacije društva ter bolj sistematičnega in kakovostnega dela na začrtanih društvenih aktivnostih. Matevž Šlabnik, ki je že poprej sodeloval pri številnih dejavnostih, tako že skrbi, da se bo društvo razvijalo in širilo, hkrati pa utrjevalo svoje glavno poslanstvo skupaj z Zavodom ID20.

Poleg lansiranja projekta HeritageLab želimo povečati prisotnost vseh organizacij konzorcija v medijih in na družabnih omrežjih ter s tem doseči širši krog mladih, obenem pa obuditi odmevno revijo TBI, ki je prvotno izhajala v letih 2012-2016. Prav tako bomo nadaljevali z organizacijo brezplačnih arhitekturnih svetovanj, ki so bile v preteklosti pri lokalnem prebivalstvu zelo dobro sprejete. Skupaj s partnerji bomo aktivno pristopili tudi k strateškim vprašanjem in z Občino Idrija oblikovali Strategijo za mlade Občine Idrija 2020–2025, obenem pa razmišljali v smeri nadaljnjega razvoja mladinskega objekta na Ulici IX. korpusa 17.