Kulturna dediščina je priložnost za brezposelne

V času velike gospodarske negotovosti se vedno bolj govori tudi o pomenu kulturne dediščine za gospodarsko preusmerjanje v regijah, ki jih lahko prizadenejo hitre globalne spremembe. V okviru Zavoda ID20 sodelujemo v v odmevnem projektu EUREVITA, ki kulturno dediščino vidi kot potencial gospodarskega preporoda v obmejni regiji med Slovenijo in Avstrijo.

Veliko starodavnih obrti zaradi pomanjkanja poenotenega, javno dostopnega šolanja ali zaradi negativnega dojemanja javnosti izginja. Projekt EUREVITA je tako odgovor na ta problem, ki posledično povzroča propadanje številnih starejših objektov in veščin. Ker je ravno izobraževanje bistveno za ohranjanje veščin, se velik poudarek daje na izboljšanju učinkovitosti in krepitvi izobraževalnih sistemov na tem področju.

40 iskalcev zaposlitve spodbujamo na podjetniško pot

V Zavodu ID20 v okviru projekta EUREVITA pomagamo pri usposabljanju za trg dela. Za mlade in iskalce zaposlitve smo na povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje že pripravili enodnevno delavnico za udeležence iz cele Slovenije, kjer smo predstavili, kakšne potenciale ima podjetništvo na področju kulturne dediščine. Do konca novembra bomo izvedli še dve delavnici, na kateri bomo predstavili izdelavo poslovnega modela in na podlagi dobrih praks osnovne značilnosti marketinga.

»Delavnice spodbujajo mlade in iskalce zaposlitve, da kulturno dediščino gledajo kot priložnost za podjetniško idejo.«


Ker je udeležence napotil zavod za zaposlovanje, nismo povsem vedeli, kaj lahko pričakujemo od udeležencev, vendar so brezposelni, ki so se delavnice udeležili, hitro pokazali večje zanimanje za področje kulturne dediščine in podjetništva. Verjamemo, da bo marsikdo iz njih stopil na resno podjetniško pot, ki je zelo zaželena predvsem v tem turbulentnem času. Skupaj bomo na podjetniško pot usmerili kar 40 udeležencev, ki bodo na novo pridobljeno znanje uporabljali na področju izdelave tradicionalnih velnes izdelkov, grabelj in metel ter skodlarstva.

Projekt »EUREVITA – razvoj trajnostne, čezmejne zaposlitveno-gospodarske strukture za ponovno oživitev kulturne dediščine in redkih obrti« poteka v okviru Programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo Interreg V–A Slovenija - Avstrija v obdobju 2014–2020.