Mladinsko delo na podeželju v novi interaktivni brošuri

Z veseljem predstavljamo novo brošuro, Korak naprej za podeželsko mladinsko delo, ki je pomembna obogatitev za mladinske delavce, ne samo v Sloveniji, marveč tudi drugje po Evropi. V njej je tako prvič na enem mestu zbran pregled dobrih praks mladinskega dela na podeželju, pomembnih strategij in usmeritev s tega področja ter seznam finančnih priložnosti. Brošura bo na voljo kar v štirih jezikih!

Brošura je nastala v okviru Erasmus+ projekta Under the Loupe: Rural Youth Work!, v katerem poleg Društva Idrija 2020 sodelujejo še vodilni partner iz Srbije, Napor (Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada), hrvaška Udruga Prizma ter še dva inštituta, srbski Inštitut društvenih nauka, in hrvaški Inštitut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Iz razprav na področju mladinskega dela v zadnjih letih postaja jasno, da mladinsko delo na podeželju nima enakih pogojev kot v urbanem okolju. Tudi zato je eden od evropskih mladinskih ciljev v ospredje postavil ravno podeželje. Celotno evropsko podeželje doživlja hiter upad mladih, ki se ob že tako starajočem se prebivalstvu zaradi pomanjkanja priložnosti preseljuje v večja mesta. Podeželje se tako vrti v začaranem krogu, ki vodi v apatijo, nezadovoljstvo in razočaranost. Poudariti je potrebno, da se po evropski definiciji pod podeželje uvrščajo tudi številna manjša slovenska mesta, kot so Idrija, Trbovlje, Sežana ali Jesenice.

Primer dobre prakse na področju mladinskega dela na podeželju predstavlja tudi Mladinski center Idrija.

Z izdajo brošure Korak naprej za podeželsko mladinsko delo, ki smo jo pripravili s partnerji, upamo, da dodajamo pomemben kamenček, ki bo pripomogel k boljšemu razvoju mladine na podeželju. Več kot 20 dobrih praks v brošuri še bogatijo interaktivne povezave, s katerimi lahko preko videov še bolj podrobno spoznamo izbrane dobre prakse. Kot ena dobrih praks je izpostavljena tudi občina Idrija, ki je v zadnjih letih v Sloveniji poznana kot dober primer podpore in razvoja mladinskega dela. V brošuri smo sicer predstavili še 5 dobrih praks iz Slovenije - Neodvisen.si, projekt Stanovanja za vse, Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, e-hiša, hisa poskusov Nova Gorica in Mladinski center Bit.

Mladim in mladinskim delavcem še posebej priporočamo v branje poglavje o usmeritvah in strategijah mladinskega dela na podeželju, ki prinaša pregled najpomembnejših strateških dokumentov na področju mladinskega dela. Seveda pa so za stabilno delovanje organizacij pomembna finančna sredstva. V ta namen smo pripravili širok seznam potencialnih razpisnih finančnih sredstev na področju Evrope.

Brošuro smo izdali v več jezikih, tako da vabljeni k branju brošure:

Projekt Under the Loupe: Rural Youth Work!, znotraj katerega je nastala brošura, sicer v ospredje postavlja stanje mladinskega dela na Hrvaškem, Srbiji in Sloveniji. Tako srbski Inštitut društvenih nauka, in hrvaški Inštitut društvenih znanosti Ivo Pilar izvajata raziskave med podeželsko mladino in ugotavljata, kakšno je stanje podeželskega mladinskega dela na Hrvaškem in v Srbiji. Partnerji bodo kot primer dobre prakse obiskali Idrijo in še nekatere druge slovenske kraje, kjer so v zadnjih letih dosegli velike uspehe na področju mladinskega dela na podeželju. Ravno tako pa v bomo v okviru projekta v Idriji v prihodnjih mesecih pripravili večji nacionalni posvet o prihodnosti podeželskega mladinskega dela.

Brošura je nastala v okviru Erasmus+ projekta Under the Loupe: Rural Youth Work. Več o projektu