Nomadsko življenje navdušilo evropske mladinske delavce

Po nedavni izdaji revije Nomazine, ki v ospredje postavlja svet digitalnih nomadov na podeželju, smo od 15. do 19. maja organizirali še trening za mladinske delavce. Na hrvaškem otoku Iž se je zbralo kar 20 aktivistov, mladinskih delavcev in drugih zainteresiranih posameznikov iz 4 evropskih držav, ki se zanimajo za povezovanje mladinskega dela in digitalnih nomadov.

Trening je potekal v okviru projekta Nomadland: digitalni nomadi – nova priložnost za evropsko podeželje (Erasmus+ KA2), kjer raziskujemo, kako lahko digitalno nomadstvo pozitivno vpliva na razvoj mladih in kvalitetnega mladinskega dela v podeželskih in perifernih krajih (vključno z manjšimi mesti). V okviru partnerstva, ki ga vodimo v Zavodu ID20, sodelujemo še s 3 organizacijami iz Španije, Hrvaške in Nemčije. Trening je organiziral hrvaški partner, Udruga Prizma, ki tudi sicer organizira številne aktivnosti na hrvaškem otoku Iž.

Tridnevno tematsko raziskovanje

Trening je potekal na hrvaškem otoku Iž v bližini Zadra. Na trening smo povabili 20 izbranih mladinskih delavcev in drugih zainteresiranih posameznikov, ki so v odličnem ambientu hrvaškega dalmatinskega otoka spoznavali, kdo so digitalni nomadi in zakaj predstavljajo novo priložnost za podeželje.

Trening je potekal 3 dni in je bil razdeljen na tri dele – Odkrivanje, Raziskovanje in Razvijanje. Udeleženci so na igriv način odkrivali, kdo so digitalni nomadi in se vživeli v prebivalce namišljene vasice Little Loch. Tako so ugotavljali, kakšne izzive bi prinesel prihod digitalnih nomadov na podeželje. Obširneje smo predstavili tudi revijo Nomazine in seveda sam projekt, ki odpira številne nove možnosti za nadaljnje mreženje.

Udeleženci so spoznavali teme treninga na posebej pripravljenih delavnicah.

Prepletanje digitalnega nomadstva in mladinskega dela

Veliko pozornost smo posvetili tudi doživetju digitalnega nomada na podeželju – udeleženci so raziskovali, kaj bi digitalni nomad potreboval za življenje na podeželju. Rezultati so bili zanimivi, saj hitra internetna povezava še zdaleč ni edino, kar potrebuje digitalni nomad. V nadaljevanju smo se posvetili pomembni temi – kako preplesti mladinsko delo na podeželje z infrastrukturo za digitalne nomade oz. kako lahko digitalni nomadi pomagajo pri oživljanju podeželja. Udeleženci so ideje razvijalo po skupinah in jih nato predstavili v okviru t. i. Ruralvizije.

Udeleženci so še naprej razvijali lastne ideje. Tako smo prisluhnili rešitvam, ki so vključevale poseben skupnostni center, mrežo festivalov in izmenjav ter še marsikaj drugega. V duhu igrifikacije so udelenci rešitve razvili kot zgodbe, ki so jih nato ostalim predstavili skozi različne načine (napovednik za romantičen film, pravljico, pogovorni šov in novičarsko oddajo). Aktivnost je še obogatila predstavitev finančnih priložnosti, ki jih je pripravil nemški kolega Wolfgang Knijeski (INI-Novation, EIT). Trening smo zaključili z umetniško refleksijo naučenega in doživetega, vsak udeleženec pa je pridobil tudi Youthpass certifikat.

Organizator treninga je poskrbel za odlično pripravljene aktivnosti.

Zadovoljni smo, da so udeleženci odšli v domače kraje zadovoljni in s številnimi novimi izkušnjami in poznanstvi. Treninga se je udeležilo tudi 5 predstavnikov iz Slovenije, ki bodo z veseljem širili naprej ideje in rešitve, ki smo jih razvili. Z rezultati pa smo zadovoljni tudi organizatorji, saj smo pridobili pomembne povratne informacije in ideje, s katerimi bomo zasnovali strategijo za privabljanje digitalnih nomadov na podeželje (s poudarjanjem vidika mladinskega dela), jeseni pa nameravamo izdati tudi vodnik, ki bo pokrival vse poprej naštetete teme.

Aktivnost je nastala v okviru projekta Nomadland: digitalni nomadi - priložnost za evropsko
podeželje
. Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.