Oktober je mesec prostora!

Oktober je mesec prostora!

Namen Mesca prostora, ki ga na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za okolje in prostor, je spodbuditi razmislek o grajenem prostoru okrog nas — kakovostni prostori, soseske, hiše in mesta namreč prispevajo h kakovosti bivanja.

V Idriji tri društva, Idrija 2020, Mladinski center Idrija in Humanitarno društvo Streha za vse, letos pripravljamo paleto dogodkov na temo kakovostnega prostora.

Dogodke podpirajo tudi: Občina Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.