Podeželje in dediščina potrebujeta nove rešitve

Na drugem treningu, ki smo ga izpeljali v okviru projekta Comm.On Heritage, smo večjo pozornost posvetili vprašanju, kdo je pravzaprav skupnostni vodja (t. i. community manager), ki je nepogrešljiv za razvoj lokalne skupnosti. Trening sta vodila Gulia Cassani in Michele Astra iz inovacijskega centra Social Seed, ki sta glavno pozornost namenila izzivu, kako ponovno oživiti lokalne skupnosti na podeželju.

Konec septembra smo v Društvu Idrija 2020 že sodelovali na prvem digitalnem treningu, kjer smo izvedeli več o skupnostnih zadrugah, ki v zadnjih letih uspešno delujejo in se širijo v Italiji. Drugo srečanje pa je v ospredje postavilo spretnosti, znanja in kompetence osebe, ki take skupnostne zadruge tudi vodi oz. usmerja – t. i. skupnostnega vodje.

Organizacija Social Seed je bila ustanovljena leta 2014 in se osredotoča na pomoč socialnim podjetjem in drugim organizacijam, ki pri svojem delovanju v ospredje postavljajo lokalno skupnost. Izpostavljajo predvsem pomen inovacij pri nudenju storitev ter upravljanju in strateškem razvoju takih organizacij.

Zakaj potrebujemo nove rešitve?

Hitre spremembe v svetu vplivajo tudi na razvoj lokalnih skupnosti. Kot ugotavljamo tudi v Društvu Idrija 2020, je na številnih podeželskih območjih vedno več starejših ljudi, mladi pa se v vedno večjem številu izseljujejo v večja mesta, kar vodi v začaran krog, ko primanjkuje novih rešitev. Višina sredstev za izvajanje javnih storitev se celo zmanjšuje, čeprav se pojavljajo nove potrebe, ki naslavljajo predvsem starejše. Družba hkrati postaja vedno bolj individualizirana, kar se pozna tudi pri samih storitvah. Tako se ljudje med sabo vedno bolj oddaljujemo. Pojavlja se vedno več rešitev, ki odgovarjajo ravno na takšne izzive. V idrijskem okolju je dober primer tudi storitev Sopotniki, ki je letos uspešno zaživela.

Dodatne izzive prinaša tudi epidemija COVID-19, ki je vsaj začasno spremenila našo družbo. Potrebne so hitre in učinkovite rešitve za številne težave, ki so nastale zaradi spremenjene situacije.

Socialnim inovacijam smo obširno namenili pozornost že v našem priročniku, ki je namenjen mladim podjetnikom s področja kulturne dediščine. V lokalnem, še posebej podeželskem okolju, se vedno večjo pozornost namenja ravno kulturni dediščini, ki je ob pravem pristopu pomembna priložnost za preporod lokalne skupnosti. V svetu socialnih inovacij so pomembne nove rešitve, ki temeljijo na povezavah in partnerstvih, na sodelovanju s prebivalci, občino in javno upravo ter drugimi podjetji in organizacijami.

Na italijanskem podeželju vedno večjo vlogo igrajo skupnostne zadruge, ki v ospredje postavljajo usmeritve in vrednote lokalnih prebivalcev. Dolgoročno to vodi k bistveno boljšim pogojem za življenje, močno pa se okrepi tudi lokalna identiteta prebivalcev. Kakor sta izpostavila Gulia Cassani in Michele Astra, pa so za to potrebni zaupanje in dolgoročni odnosi, ki se lahko ob nepravilnem delovanju zelo hitro skrhajo.

Pomen skupnostnega vodje

V času hitrih sprememb je vedno pomembnejša vloga skupnostnega vodje, ki usmerja delovanje znotraj lokalne skupnosti in krepi partnerstva navzven. Le-ti poznajo potrebe in želje lokalne skupnosti in imajo znanja, spretnosti ter kompetence za njihovo uresničitev.

Take skupnosti ne delujejo samo na vključevanju posameznikov, marveč tudi na spremembi strukture, ki izrazito temelji na sodelovanju. Tako tudi govorimo o zadrugah kot osnovi organiziranja lokalne skupnosti, ki za razliko od društev niso povezani samo interesno, marveč je v ospredju širša ekonomska vrednost za skupnost. Ta je kljub temu utemeljena na neprofitnem delovanju, ki dobiček vrne v skupnost za razvoj novih produktov in storitev.

Skupnostni vodja mora biti praktičen, prepoznati priložnost ter v ospredje postaviti dolgoročni plan. Pomembno je, da v naravni in kulturni dediščini skupnosti vidi poslovno priložnost. Zelo pomembno pa je, da dela s skupnostjo, ne samo za njo. Je neke vrste pospeševalec sprememb, ni pa nujno, da procese tudi sam vodi.

Predavatelja sta predstavila tudi zanimiv primer italijanskega skupnostnega projekta Sbrighes, ki prispeva k revitalizaciji lokalne ekonomije v Sondriu na severu Lombardije (mestece je leta 2007 nosilo tudi naziv alpskega mesta leta).

Prebivalci imajo na voljo tudi poseben prostor, kjer so lahko kreativni s pomočjo različnih orodij, med drugim tudi 3D tiskom. Foto: arhiv Sbrighes

Digitalni trening je bil zelo pomembna izkušnja za Društvo Idrija 2020, saj smo tako spoznali ker nekaj dobrih praks iz Italije, smernice pa nam bodo pomagale pri našem nadaljnjem delovanju. Marsikateri primer, ki smo ga spoznali, bi bilo dobro prenesti in preoblikovati za delovanje na področju Slovenije, še posebej pa tam, kjer lokalna skupnost dediščino prepoznava kot del identitete.

Članek je nastal v okviru evropskega projekta Comm.On Heritage: Community Manager for Inclusive Development of Vulnerable Areas based On Heritage, ki je sofinanciran v okviru projekta Erasmus+.