Predstavljamo katalog o idrijskih prhavzih

V četrtek, 14. aprila 2022, pri Zavodu ID20 organiziramo predstavitev kataloga o rudniških blokih – prhavzih, ki na 70 straneh razkriva ta izjemno pomemben del idrijske stanovanjske dediščine. Pridružite se nam v industrijskem ambientu strojnice jaška Inzaghi!

Prhavzi v Idriji so neločljivo povezani z življenji idrijskih rudarjev v preteklosti. Idrijski rudnik živega srebra je stanovanjske bloke za namestitev svojih delavcev in njihovih družin začel graditi proti koncu 19. stoletja, ko je v Idriji vladala velika stanovanjska stiska. V desetletjih, ki so sledila, so v različnih mestnih predelih zrasli značilni delavski bloki, ponekod pa so se razvile prave delavske soseske, kjer je dom našlo po več sto stanovalcev. Idrijski rudnik je tako kot daleč največji zaposlovalec v mestu svojim delavcem ponudil kakovostna stanovanja, obenem pa okrepil svoj vpliv na stanovanjskem področju. Zanimiva zgodba idrijskih prhavzov, ki vse do danes ostajajo živ del idrijske dediščine, je svoje mesto našla v posebnem katalogu »Rudarske ulice v Idriji«, ki ga predstavljamo v četrtek, 14. aprila 2022.

Katalog prvič na enem mestu združuje celovit pogled na zgodovinski razvoj rudniških stanovanjskih blokov – prhavzov ter odkriva nekatera nova spoznanja s področja urbanističnega in arhitekturnega razvoja nekdanjega rudarskega mesta. Katalog je nastal na podlagi študije pisnih virov iz različnih arhivskih in muzejskih zbirk ter na 70 straneh prinaša več kot 60 izvirnih fotografij in načrtov, ki prikazujejo zgodovinsko in današnje stanje prhavzov v Idriji.

Rudarska ulica na Brusovšu v Idriji v 70. letih 20. stoletja. Fotografijo hrani Slovenski etnografski muzej.

Predstavitev v živo

Veseli smo, da lahko po dveh koronskih sezonah predstavitev kataloga o prhavzih, ki je nastajal tekom leta 2020, končno organiziramo v živo. Tako bomo v četrtek, 14. aprila 2022, ob 18.00 v strojnici jaška Inzaghi na Vodnikovi ulici 3 pripravili večer posvečen spoznavanju rudniških stanovanjskih blokov – prhavzov. Skozi predstavitev kataloga »Rudarske ulice v Idriji« bomo odkrivali razvoj posameznih območji prhavzov (Brusovše, Prejnuta, Cegovnica, Grapa,...) in spoznali, kako so v njih nekdaj živele rudarske družine. Na predstavitvenem dogodku bo mogoče prevzeti tudi brezplačne izvode kataloga.

Katalog na 70 straneh prinaša vpogled v zgodovinski in urbanistični razvoj stanovanjskih blokov idrijskega rudnika.

Več informacij o dogodku je dostopnih na naši Facebook strani.

Raziskava nastajala v sklopu projekta PIRH-II

Vzporedno s pripravo kataloga o prhavzih smo tekom leta 2020 skupaj s partnerji iz Mestnega muzeja Idrija, Kulturnega društva Prostorož, Mladinskega centra Idrija in Založbe Bogataj v sklopu projekta PIRH-II veliko energije vložili v nadgradnjo razumevanja stanovanjske dediščine Idrije. V sklopu projekta smo pripravili krovno spletno stran www.rudarske-hise.si, izvajali brezplačna arhitekturna svetovanja lastnikom rudarskih hiš, osnovali muzejsko doživetje in urbano igro za mlade ter prvič organizirali dve umetniški rezidenci, kjer sta vabljeni pisateljici inspiracijo našli v muzejski rudarski hiši na Bazoviški 4. V sklopu projekta smo razvili tudi arhitekturni sprehod po Idriji, ki je posebej posvečen idrijskim rudarskim hišam in prhavzom.

Oglejte si posnetek z arhitekturnega sprehoda posvečenega rudarskih hišam in prhavzom.

Naslovna fotografija: Prhavz na Arkovi ulici, avtor Nejc Menard.