Prhavzi - neodkrita idrijska dediščina

V okviru projekta Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II) bodo Idrija 2020, ABC Merkur, Kulturno društvo prostoRož, Mestni muzej Idrija in Mladinski center Idrija vse do konca leta 2020 razmišljali, raziskovali, svetovali in pisali na temo tradicionalne stanovanjske arhitekture v Idriji. Večjo pozornost pa bomo posvetili tudi malce pozabljeni stanovanjski dediščini idrijskih prhavzov.

Po uspešnih projektih v minulih letih bo Društvo Idrija 2020 kot vodilni partner projekta Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II) v sodelovanju z ostalimi partnerji že tretje leto zapored pripravilo bogat program, posvečen tradicionalni delavski stanovanjski arhitekturi v Idriji. Sestavni del izjemno bogatega fonda rudarske dediščine v Idriji, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine, so namreč tudi rudarska bivališča, v katerih so pred stoletjem in več bivali mnogoštevilni idrijski rudarji.

Bogata stanovanjska dediščina delavstva v Idriji

Od 18. stoletja dalje so pomembno vlogo igrale t. i. idrijske rudarske hiše, ki s svojevrstnim načinom gradnje, tipičnimi arhitekturnimi značilnostmi ter specifičnimi odnosi med lastniki in najemniki predstavljajo svojevrstno posebnost v bivanjski kulturi delavstva na Slovenskem. Proti koncu 19. stoletja so se značilnim, pretežno lesenim rudarskim hišam, ki so bile večinoma v lasti delavcev samih, pridružili še stanovanjski bloki, ki jih je za svoje zaposlene dalo graditi ravnateljstvo idrijskega rudnika živega srebra. Delavski bloki – v lokalnem dialektu se jih je prijelo ime prhavzi –, so ponudili pomembno alternativo bivanju v zasebnih rudarskih hišah. Slednje so, skupaj s prhavzi, vse do časa po drugi svetovni vojni nudile dom veliki večini rudniškega delavstva v Idriji.

V prhavzih se je razvil tudi svojevrsten način druženja in medsosedskih odnosov, ki so močno zaznamovali Idrijo v preteklem stoletju. Življenje v prhavzih je bilo namreč tako kot v rudarskih hišah povezano s klekljanjem in "sojšno" (popoldansko delo). Take in podobne zgodbe bomo odkrivali v naslednjih mesecih. Če živite v enem od idrijskih prhavzov, nas lahko kontaktirate na matevz.slabnik@idrija2020.si, z veseljem bomo prisluhnili vašim zgodbam!

PIRH-II v prihodnjih mesecih

Partnerji se bodo v okviru projekta Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programskega razvoja podeželja 2014-2020, temeljito posvetili stanovanjski dediščini idrijskega delavstva. Oblikovali in izvajali bodo turistične in andragoško-pedagoške programe ter izdali publikacijo o rudarskih blokih – prhavzih v Rudarski ulici. Pripravili bodo krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bo predstavljena zgodovina rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasveti za prenovo in druge zanimivosti. Posebej živahno bo v poletnih mesecih v rudarski hiši na Bazoviški 4, ki jo bodo partnerji projekta oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov, hkrati pa v njej vzpostavili »pisateljsko rezidenco«, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 literarna ustvarjalca.

V Idriji sta kar 102 še ohranjeni rudarski hiši, žal marsikatera v klavrnem stanju. V okviru naših projektov želimo dokazati, da je obnova rudarskih hiš smiselna in tudi nujna.

Prve aktivnosti že konec marca

Pomemben del aktivnosti bodo predstavljala tudi brezplačna arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom idrijskih rudarskih hiš, na katerih bodo lahko vsi zainteresirani od strokovnjakov z obeh področij pridobili koristne informacije o tem, kako se lotiti prenove stare rudarske hiše ali kako v njej vzpostaviti različne dejavnosti, povezane s kulturo in turizmom