Projekt Sache: Je »netfliks« prihodnost trženja kulturne dediščine?

Predstavitev v okviru projekta Sache - december 2019

Kulturna dediščina je v ospredju številnih evropskih projektov – eden takih je tudi projekt Sache, ki poteka v okviru Interreg Srednja Evropa. V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani je potekala transnacionalna delavnica – Pospeševanje ustvarjalne industrije v kulturnih prostorih, na kateri je projekte Zavoda ID20 in partnerja, podjetja Arctur, predstavil Matevž Straus.

Organizator dogodka je bil Tehnološki park Ljubljana, ki je partner v projektu Sache. Glavna tema delavnice oz. okrogle mize je bil preplet dediščinskega in kulturnega sektorja (t. i. CCI sektorja). Udeleženci okrogle mize iz Italije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije so se strinjali, da je ravno preplet teh dveh sektorjev ključen za približanje kulturne dediščine širšemu krogu ljudi, hkrati pa je lahko močna spodbuda za razvoj lokalnega gospodarstva v odročnih predelih, ki so izven glavnih transportnih tokov. Projekt Sache je v celoti osredotočen ravno na iniciacijo in spodbujanje razvojnih sodelovanj na teh področjih.

Matevž Straus: »Potrebno se je zavedati, da glavna konkurenca muzejev niso muzeji sami, marveč Netflix in ostale spletne storitve. To naj bo tudi naše glavno gonilo pri razvoju novih idej.«

Delavnica je služila tudi kot odlična priložnost, da smo predstavili koncept HeritageLab in navezali nove kontakte na področju kulturne dediščine, ki jo Evropska unija v svojih načrtih predstavlja kot eno pomembnejših področij za enakomeren regionalni razvoj.