Reši Dediščinski barometer 2020

V okviru projekta kulturna dediščina kot poslovna priložnost smo pripravili anketo "Dediščinski barometer 2020", skozi katero preverjamo in raziskujemo, v kolikšni meri vam je kulturna dediščina pomembna, kako pogosto ste z njo v stiku, kako dobro jo poznate in ali o njej razmišljate tudi kot o morebitni poslovni priložnosti ali celo podjetniški usmeritvi.

Zanima nas, v kolikšni meri vam je kulturna dediščina pomembna, kako pogosto ste z njo v stiku, kako dobro jo poznate in ali o njej razmišljate tudi kot o morebitni poslovni priložnosti ali celo podjetniški usmeritvi.

Vabljeni, da anketo rešite na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/273788

Partnerji v projektu: