Spoznavanje industrijske dediščine Saške

Objavljamo prvo krajše poročilo z obiska saškega mesta Chemnitz in bližnjega Rudogorja.

Konferenca kot uvod v odkrivanje bogate dediščine

V soboto, 1. julija 2023, se je v slikovitih prostorih Industrijskega muzeja v Chemnitzu zaključila večdnevna mednarodna konferenca »Making the City«, na kateri smo sodelovali s prispevkom o vplivu idrijskega rudnika živega srebra na razvoj mesta s poudarkom na dediščini t. i. prhavzov. Predstavitev idrijskega primera je bila za zbrane udeležence zanimiva predvsem zaradi geografske oddaljenosti mesta in odločilnega pomena enega samega rudarskega podjetja za razvoj celotnega naselja v poltisočletni zgodovini, pohvalili pa so tudi poglobljeno raziskavo, ki smo jo pri Zavodu ID20 pripravili na to temo.

V treh dneh se je v sklopu konference zvrstilo mnogo zanimivih predstavitev, ki so iz različnih perspektiv obravnavale preteklost, sedanjost in prihodnost (post)industrijskih mest Evrope, Amerike in Azije. Poleg strokovnih vsebin pa so organizatorji iz Tehnične univerze Chemnitz in Industrijskega muzeja Chemnitz poskrbeli tudi za pester spremljevalni program, ki je vključeval spoznavanje dediščine nekdanjega najpomembnejšega industrijskega središča dežele Saške.

Chemnitz, »saški Manchester«

Chemnitz se sicer zaradi svoje pestre industrijske preteklosti ponaša z nazivom »saški Manchester«, saj je mesto že vse od začetka industrijske revolucije hodilo z roko v roki z industrijskim napredkom. Sprva je bila najbolj dominantna tekstilna industrija, kasneje pa so v mestu delovale tovarne za izdelavo strojev in lokomotiv. V 20. stoletju je vidnejše mesto prevzela avtomobilska industrija, predvsem po tem, ko so v 30. letih ustanovili podjetje Auto Union, predhodnika današnjega Audija. Za mesto in njegovo industrijo je bilo sicer uničujoče zavezniško bombardiranje leta 1945, veliko podjetij pa je po koncu druge svetovne vojne svoje obrate preselilo na zahod.

Chemnitz, čigar ime izhaja iz slovanskega poimenovanja Kamenica, je sicer dandanes prepoznan tudi po dediščini iz časov Nemške demokratične republike. Od leta 1953 do ponovne združitve Nemčije leta 1990 je mesto nosilo ime Karl-Marx-Stadt in še danes je na vsakem koraku moč opaziti simbole nekdanje komunistične ureditve. Poleg širokih alej in velikih blokovskih naselij na obrobjih mesta pa je glavni simbol polpretekle zgodovine nedvomno 13 metrov visok spomenik Karla Marxa, delo ruskega kiparja Leva Kerbela, ki dominira na Ulici narodov (nem. Straße der Nationen).

Prva srečanja in prvi koraki v Rudogorje

Sočasno s konferenco je v središču Chemnitza potekal tudi festival Makers United, ki ga ob podpori Evropske prestolnice kulture Chemnitz 2025 organizirajo pri Industrijski zvezi Saške. Ob robu festivalnega dogajanja smo se v nedeljo srečali z organizacijsko ekipo ter gostujočimi predstavniki Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica 2025 in se že dogovorili za obisk Idrije v septembru.

Nedeljsko popoldne smo nato izkoristili še za uvodno spoznavanje rudarskega zaledja mesta Chemnitz, ki nosi pomenljivo ime Rudogorje. Slikovita gričevnata pokrajina je vse od 12. stoletja privabljala rudarje, ki so tod pridobivali različne vrste rudnin. Za začetek smo obiskali mesto Annaberg, kjer se je že v 16. stoletju uveljavilo izdelovanje čipk. Mesto slovi tudi po t. i. rudarskem oltarju v protestantski cerkvi sv. Ane. Upodobitve na oltarnih slikah veljajo poleg dela De re metallica Georgiusa Agricole za najbolj prepoznavne upodobitve rudarjenja v zgodnjem novem veku. Več o našem obisku pa v prihodnjih objavah!

Spoznavanje Chemnitza in Rudogorja ter ustvarjanje novih vezi z rudarsko regijo je finančno podprl program »Culture Moves Europe«.

This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.