V Idriji bomo »tuhtali« o prihodnosti

Konec marca v Idriji napovedujemo večji dogodek, na katerem bomo z ostalimi društvi in aktivisti iskali nove rešitve za mlade v občini Idriji. Naslovili smo ga preprosto »Tuhtejne«, saj se navezuje na idrijsko inovacijsko dediščino, ki je v preteklosti že prispevala k številnim prelomnim rešitvam. Na posebej zasnovanem dogodku, ki bo sledil nagrajeni TBI metodi, bomo v ospredje postavili 4 različne lokacije – idrijsko Mejco in Balinplac, Lajšt v Krajinskem parku Zgornja Idrijca ter Krajevni dom Črni Vrh.

Kakor ugotavlja že nova Strategija za mlade Občine Idrija, ki je tik pred sprejetjem, se je število mladih od leta 2010 v občini Idrija zmanjšalo za 437. Kot odgovor na to je potrebno iskati nove rešitve, ki presegajo sedanje delitve. V soboto, 26. marca, nameravamo na posebnem dogodku v Mladinskem centru Idrija združiti številna društva in aktiviste različnih generacij v občini Idrija, ki bodo iskali nove rešitve za 4 različne lokacije v občini.

S pilotnim dogodkom, ki ga sicer organiziramo v okviru evropskega Erasmus+ projekta Comm.On Heritage, bomo predstavili posodobljeno TBI metodo, v okviru katere smo v letih 2014-2016 zasnovali 60 rešitev za prihodnost Idrije. Tako kot pri takratni izvedbi bodo tudi tokrat v ospredju ideje za mlade, vendar pa jim bomo dodali medgeneracijsko komponento, poudarek pa bo tudi na vključevanju ranljivih skupin in trajnostnem razvoju.

4 izbranih lokacij z bogatimi zgodbami

Lokacije niso bile zbrane naključno. Predstavljajo namreč prostore, ki so bile v preteklosti in so še danes pomembne točke za druženje, sprostitev in ustvarjanje novih idej ter so pomembne tako za mlade kot starejše prebivalce občine. Navezujejo se tudi na širše območje Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki ravnokar dobiva upravljalski načrt.

Idrijska Mejca tako že desetletja predstavlja glavni idrijski park, Lajšt je sodeč po starih fotografijah nudil poletno zatočišče že pred več kot stoletjem. Enako velja tudi za Balinplac, ki je po akciji lokalnih aktivistov in društva prostoRož pripravljen na obuditev in ponovno oživitev. Zanimiva je tudi zgodba Doma krajanov Črni Vrh, ki predstavlja izjemno zgodbo aktivizma in zavedanja o kreativnosti, ki je možna tudi v manjših krajih. Vse 4 lokacije bomo v naslednjih tednih predstavljali na naših družabnih omrežjih in jih tako približali udeležencem dogodka.

Ideje za sodobne izzive

Udeleženci se bodo pri iskanju idejnih rešitev navezovali na že obstoječe stanje in načrte. Ker pa iščemo rešitve, ki bodo odgovarjale na sodobne izzive, ki tarejo Idrijo ter tudi celotno slovensko in evropsko podeželje, smo v ospredje postavili sledeče izzive/rešitve:

  • ekonomija (ustvarjanje novih delovnih mest, pridobivanje novih finančnih sredstev)
  • prostor (nove priložnosti za obstoječe prostore, vzpostavljanje multifunkcionalnih prostorov na podeželju)
  • vključevanje (nove rešitve za vključevanje ranljivih skupin)
  • povezovanje (povezovanje različnih akterjev na lokalnem in mednarodnem področju)
  • izobraževanje (veščine in spretnosti za 21. stoletje, s poudarkom na sodobnih trendih; medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje).

Pri iskanju novih rešitev pa bomo veliko pozornost namenili tudi temu, da bodo zanimive za prebivalce iz različnih koncev občine Idrija – kako torej v Dom krajanov v Črnem Vrhu pripeljati prebivalce iz Idrije, Ledin ali Vojskega, v idrijski Mejci pa predstavljati delovanje drugih krajevnih društev?

V Mladinskem centru Idrija bomo iskali nove rešitve za mlade
Ena od lokacij, za katero bomo iskali nove rešitve, je tudi Dom krajanov v Črnem Vrhu.

Idrijsko obarvan urnik

Zasnovo dogodka smo pripravili v 4 različnih organizacijah iz Italije, Slovenije, Portugalske in Grčije. V Idriji ga bomo izvedli v okviru enodnevnega dogodka, ki bo razdeljena na dva sklopa. V uvodnem delu, ki smo ga po idrijsko naslovili »aštarije«, bo potekalo izmenjevanje mnenj med udeleženci. Na podlagi začetnih idej bodo tako udeleženci v popoldanskem sklopu delali na konkretni ideji – bodo »gurbali«. Vsaka ekipa bo nato predstavila svojo idejo ostalim udeležencem. Vsako ekipo bodo usmerjali t. i. »gutmani«, ki so osebno povezani z eno od 4 izbranih lokacij, kar bo zagotovilo lažjo pripravo in razvoj ideje.

Kaj potem?

Pri zasnovi dogodka zelo pazimo tudi na to, da bo po dogodku zaživela vsaj kakšna idejna rešitev. Pri organizaciji dogodka sodelujemo z Občino Idrijo in Zavodom za turizem Idrija, saj bi želeli, da bi rešitve dobile potreben zagon za resnično izvedbo, ne samo papirju. Obeta se možnost vključitve rešitev v okvir participativnega proračuna za mlade, ki je v skladu s strategijo predviden v naslednjih letih. Ravno tako pa bomo udeležence spodbujali, da se z rešitvijo prijavijo na bodoče razpise v lokalnem okolju.

Rešitve, ki bodo nastale na dogodku, bodo sicer objavljene na platformi Comm.On Heritage, ki jo bomo s partnerji zasnovali v prihodnjih mesecih, temeljila pa bo tako kot TBI metoda na periodnem sistemu elementov. V primeru, da bo dogodek uspešen, bomo zagotovo organizirali še kakšen podoben dogodek, ki bo v ospredje postavil tudi tiste konce v občini Idrija, ki tokrat niso prišli na vrsto.

Če želite sodelovati kot udeleženci na dogodku, nam pišite na drejc.kokosar@id20.si. Z veseljem bomo rezervirali mesto za vas!

------

Naslovna fotografija: Natalie Rupnik

Dogodek je finančno podprt v okviru Erasmus+ projekta Comm.On Heritage.