V letu 2020 prihaja projekt Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II)

Po uspešno izvedenih projektih PIRH – Prenove idrijskih rudarskih hiš in Stavbna dediščina – priložnost za inovacije v preteklih dveh letih pri društvu Idrija 2020 v novem letu nadaljujemo z aktivnostmi na področju stanovanjske dediščine Idrije. Skupaj s partnerji iz  Mladinskega centra IdrijaMestnega muzeja Idrija, podjetja ABC Merkur in Kulturnega društva prostoRož bomo ob finančni podpori Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja izvajali projekt  Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II), v okviru katerega se bomo še bolj podrobno posvetili stanovanjski dediščini našega mesta.  

Skupaj s partnerji bomo Rudarsko hišo na Bazoviški 4 oživili s poletnim programom ter opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambni kulturi Idrijčanov in v njej izvajali doživljajski program. V povezavi z bogato stavbno dediščino Idrije bomo oblikovali tudi t. i. urbano igro ter izdali publikacijo o rudarskih blokih – »prhavzih« na Rudarski ulici. Pripravili bomo krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, ki bo združevala informacije o zgodovini, arhitekturnih značilnostih ter napotkih za prenovo idrijskih rudarskih hiš. V letu 2020 bomo v Rudarski hiši na Bazoviški 4 vzpostavili »pisateljsko rezidenco«, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala dva literarna ustvarjalca, hkrati pa bomo lastnikom rudarskih hiš ponudili arhitekturna in marketinška svetovanja.  

V aktivnosti na projektu Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II) se lahko vključite tudi vi!   

  • Pomagajte nam pri zbiranju gradiv o življenju in prehrani v rudarskih hišah in »prhavzih«,  
  • V poletnih mesecih se udeležite številnih dogodkov v Rudarski hiši na Bazoviški 4 ali pa obiščite gostujoča literarna ustvarjalca,  
  • sodelujte v urbani igri in na študijskih turah,  
  • Pomagajte nam pri zbiranju gradiv o življenju in prehrani v rudarskih hišah in »prhavzih«,  
  • V poletnih mesecih se udeležite številnih dogodkov v Rudarski hiši na Bazoviški 4 ali pa obiščite gostujoča literarna ustvarjalca,  
  • sodelujte v urbani igri in na študijskih turah,  
  • udeležite se brezplačnih arhitekturnih in marketinških svetovanj za lastnike in stanovalce rudarskih hiš,  
  • raziskujte gradivo o rudarskih hišah na naših spletnih straneh in družabnih omrežjih! 

Projekt Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II) je nadaljevanje našega dela pri prenovi idrijske rudarske hiše. Tako smo v sodelovanju s KD Prostorožem v zadnjih dveh letih pripravili idejni načrt prenove hiše Trnovc v Idriji, izdali katalog ukrepov za prenovo idrijske rudarske hiše in brošuro z nepovratnimi finančnimi sredstvi. Izbranim 3 lastnikom idrijskih rudarskih hiš smo tudi omogočili brezplačna svetovanja, ki so se jih udeležili priznani strokovnjaki s področja arhitekture in gradbeništva.