Pogoji poslovanja

Podjetje ZAVOD ID20, ZAVOD ZA INOVACIJE V DEDIŠČINI, (v nadaljevanju »ZAVOD ID20«) s temi pogoji uporabe spletne strani WWW.ID20.SI, določa pravice in obveznosti podjetja ZAVOD ID20 ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletnih strani pod domenami podjetja ZAVOD ID20.

UPORABA

ZAVOD ID20 ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene.

Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve je na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji  in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani,  se uporabnik strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. ZAVOD ID20 lahko te pogoje spremeni kadarkoli  brez predhodnega obvestila.

Del teh Pogojev je tudi Politika zasebnosti, ki je objavljena na www.id20.si/politika-zasebnosti.

Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ter vsebine ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

PODATKI

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran podjetja ZAVOD ID20, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije ZAVOD ID20 uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti.

Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje in opravljanje storitev ali dostopa do posebnih območij ali registracijo kot uporabnik z geslom. ZAVOD ID20 hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za namene kot izhaja iz Politike zasebnosti. Uporaba osebnih podatkov za druge namene, se lahko izvede samo, ko je to legalno tudi dovoljeno. Podrobne pogoje zasebnosti določa »Politika zasebnosti«.

PIŠKOTKI

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste , preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je uporabnik npr. naročnik na spletne novice ali upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami spletnih uporabnikov. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko upravljavci spletnih mest ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh

Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste , preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali ste naročnik na naše spletne novice ali upravičeni do določenih popustov ali ugodnosti.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani, in varno oddajanje naročila ter plačilo. Brez teh piškotkov stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov zavrnete.

Od piškotkov lahko odstopite kadarkoli.

AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja ZAVOD ID20 in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij.

ZAVOD ID20 ter produkti v njenem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja ZAVOD ID20 je nedovoljena.

ZAVOD ID20 podeljuje uporabniku neizključno licenco za uporabo pravic intelektualne lastnine za namen uporabe storitev in Produktov ZAVOD ID20 in uporabe spletne strani.

Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na produktih, storitvah, ipd. ostanejo v lasti ZAVOD ID20.

Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring.

POVEZAVE DO TRETJIH STRANI

ZAVOD ID20 lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja ZAVOD ID20. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb ZAVOD ID20 ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

E-publikacije so na voljo "kot so". ZAVOD ID20 ne daje nobenih jamstev, pogojev, spremljajoče dokumentacije, vključno z izvedbo (brez omejitev), rezultati, varnosti, prepovedi kršitve, integracije, lastnosti, pričakovanj, zadovoljive kakovosti ali primernosti za določen namen.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

ZAVOD ID20 si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

ZAVOD ID20 ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA ZAVOD ID20 NE ODGOVARJA ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZA IZGUBO DOBIČKA, ZA IZGUBO PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ, ZA PREKINITVE POSLOVANJA, OSEBNE POŠKODBE, IZGUBO ZASEBNOSTI, KI IZHAJA IZ ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, PRODUKTOV.

VELJAVNOST, PRITOŽBE IN SPORI

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev  v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti  pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe.

Ponudnik si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa je za spore stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik lahko svoje mnenje, pritožbe, reklamacije ali vprašanja naslovi na info@id20.si. Za razlago določb teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije ter slovenski jezik.