Politika zasebnosti

S to Politiko zasebnosti podjetje Zavod Id20, zavod za inovacije v dediščini (v nadaljevanju »ZAVOD ID20«) določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani (v nadaljevanju »uporabnik«), pri čemer je pomembno to, da ZAVOD ID20 spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Pojem »uporabnik« se nanaša tako na uporabnike ženskega in moškega spola.

Ta Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, ki so dostopni na spletni strani www.id20.si in ZAVOD ID20 si pridržuje pravico do spremembe Politike zasebnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Uporabnika zavezujeta ta Politika zasebnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani.

Uporabnik z vsakokratnim dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da ZAVOD ID20 zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s to Politiko zasebnosti, Pogoji uporabe in veljavnim Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na uporabnika vključujejo med drugim podatke, ki jih ZAVOD ID20 pridobi v zvezi z dostopom uporabnika na spletno stran, ime, priimek, naslov, telefonske številke, informacije o plačilu, podatke za dostop do ZAVOD ID20 računa in/ali podatke, ki jih uporabnik sam posreduje podjetju ZAVOD ID20. ZAVOD ID20 je imetnik avtorskih  pravic na vsebini in informacijah, generiranih preko uporabe spletne strani. Uporabnik jamči, da bosta uporabniško ime in geslo varovana z njegove strani in da bo preprečil dostope nepooblaščenim osebam. ZAVOD ID20 zbira tudi neosebne podatke, komentarje, video posnetke in ostale objave, ki jih uporabnik objavi na ZAVOD ID20 strani.

ZAVOD ID20 lahko zbira podatke v kontekstu namenov za:

 • Registracijo in aktivacijo računa
 • Tehnično podporo in podporo uporabnikom
 • Procesiranje naročil
 • Marketinške aktivnosti
 • Dostope do ZAVOD ID20 storitev na straneh tretjih oseb
 • Druge namene, potrebne za uporabo storitev
 • Zaposlitvene prijave

ZAVOD ID20 bo vse podatke posredoval izključno tistim, ki jih morajo te podatke imeti za procesiranje naročil in zagotavljanje svojih storitev, tistim, ki so pod zavezo nerazkrivanja in le svojim zaposlenim, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Uporabnik se strinja, da sme ZAVOD ID20 zbrane podatke posredovati  tistim poslovnim partnerjem, vzdrževalcem strežnikov, zunanjim izvajalcem posredovanja elektronskih sporočil ter drugim kapitalsko povezanim družbam in/ali tretjim osebam, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi podlago za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov v teh predpisih, osebni privolitvi uporabnika ali v pogodbenem razmerju. Nekateri od teh pogodbenih partnerjev in povezanih oseb imajo lahko sedež zunaj države prebivališča uporabnika in z obiskom spletne strani se uporabnik strinja s prenosom podatkov na te osebe in v te države. Enako velja za primer prevzema podjetja ZAVOD ID20 -podatki so lahko preneseni na nove lastnike. Podatki bodo hranjeni izključno toliko časa kot to dovoljuje zakonodaja, v primerih zavrnitve na zaposlitvene oglase, bodo podatki shranjeni v bazi kandidatov še 2 leti, razen, če uporabnik izrecno prej zahteva izbris.

Če ZAVOD ID20-u posredujete podatke o kreditnih karticah, bodo ti podatki kriptirani preko tehnologije SSL in shranjeni z AES-256 enkrpicijo. Čeprav nobena metoda oz. prenos podatkov ni 100% varen, se ZAVOD ID20 trudi in sledi PCI-DDS zahtevam.

ZAVOD ID20 uporablja naslednje piškotke:

-

-

-

-

ZAVOD ID20 ne odgovarja, da je vsebina spletne strani pravilna in točna, lahko služi le kot informacija.

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzame uporabnik, prav tako je odgovoren za varnost dostopa do svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov) – razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. ZAVOD ID20 bo v tem primeru storil vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve. V kolikor ima uporabnik kakršnakoli vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, se lahko obrne na info@id20.si.

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije ZAVOD ID20 uporablja za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

Ker spletna stran podjetja ZAVOD ID20 uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani (v nadaljevanju »zunanje strani«), ki niso neposredno vezane na podjetje, ZAVOD ID20 ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na zunanjih spletnih straneh in svetuje uporabniku, da prebere Politike zasebnosti na zunanjih straneh. ZAVOD ID20 ne odgovarja za nobeno škodo, nastalo iz naslova uporabe zunanjih strani ali nakupa blaga preko zunanjih strani, v primeru kakršnihkoli prijav ali zahtevkov iz tega naslova, naj se uporabnik obrne direktno na upravljalca zunanjih strani.

ZAVOD ID20 hrani vaše podatke le tako dolgo, kolikor so potrebni, za zagotavljanje Storitev. ZAVOD ID20 podatke lahko hrani dlje, a le na način, da jih ni mogoče več povezati z vami. Podatke o plačilih hrani le tako dolgo, dokler je to potrebno zaradi uveljavljanja pravic iz naslova plačil, reklamacij.

Nekatere Storitve lahko uporabniku omogočajo, da objavi svojo vsebino ali jo deli. V tem primeru obdrži uporabnik pravice intelektualne lastnine na vsebini, ki jo je objavil ali delil in podeli ZAVOD ID20- pravico do uporabe te vsebine za namene zagotavljanja ali izboljševanja Storitev. Uporabnik z vsako objavo jamči, da je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na objavljeni vsebini ali da ima vsa potrebna dovoljenja za objavo.

ZAVOD ID20-ove Strani lahko omogočajo ali vsebujejo pogovorna okna, forume, komunikacijo med uporabniki in podobno in uporabnik se zavezuje, da teh načinov komunikacije ne bo uporabljal ali zlorabljal za namene objave nemoralnih vsebin, spodbujanj sovražnega govora, za objavo vsebin, ki kršijo kakršnekoli pravice tretjih, objavo kakršnihkoli vsebin, ki bi lahko imele znake kaznivih dejanj, vsebin, ki bi vsebovale viruse, za zbiranje podatkov o drugih uporabnikih, za koruptivna dejanja in podobno. ZAVOD ID20 ni obvezan nadzorovati take komunikacije, ima pa pravico vpogleda v objavljene materiale in komunikacijo in posledično lahko uporabnika omeji ali onemogoči dostop do komunikacije.

ZAVOD ID20 si pridržuje pravico, da vso komunikacijo in objave razkrije, kadar to zahteva zakon ter kadarkoli tudi umakne katerekoli objave brez navedbe razloga.

KOMUNIKACIJA

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ZAVOD ID20 izrecno spoštoval

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke in sicer na info@id20.si.

Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.

Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema ZAVOD ID20, pošljite zahtevo na info@id20.si ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo ZAVOD ID20 ugodil najkasneje v 10 delovnih dneh.