Projekti

+
Festival industrijske kulture BETRIB 2023 – “Odsluženi?” 
Konec septembra bo v Idrija potekal drugi festival industrijske kulture Betrib.
+
ACORN ( 2022 – 2024)
Opolnomočenje mladih v podeželskih skupnostih.
+
Skupno dobro (2023 – 2024)
Projekt o ohranjanju in promociji lokalne kulturne dediščine
+
Baths, gothic churches and miners’ houses: Youth-led revitalisation of built cultural heritage (2023 - 2024)
Oživitev treh svojevrstnih dediščinskih objektov – rudarske hiše, gotske cerkve in zdraviliškega kompleksa
+
Digitalni dediščinski inkubator - DDI  (2022 – 2023)
Zbliževanje sektorja kulturne dediščine in digitalizacije.
+
Hiša na klancu (2022) 
Z ustvarjanjem poslovnih priložnosti bo projekt "Hiša na klancu” ustvaril pogoje za ohranitev stanovanjske dediščine.
+
Podjetniške spretnosti za digitalizacijo kmetijstva na podeželju – AgriSkills (2022-2024)
V okviru projekta bomo razvili tečaj na področju digitalizacije kmetijstva.
+
Nomadland: digitalni nomadi - priložnost za evropsko podeželje (2022-2023)
Evropski projekt, v okviru ugotavljamo potencial za digitalne nomade na evropskem podeželju.
+
HeritageHack (2022)
V letu 2022 prihaja že tretja ponovitev dogodka »HeritageHack« - tokrat prvič izven Idrije!