ACORN ( 2022 – 2024)

ACORN naslavlja razvojne izzive evropskih podeželskih območji in se osredotoča na mladinske politike in razvoj spretnosti 21. stoletja. Z dvoletnim projektom želim pritegniti, opolnomočiti in navdihniti podeželsko mladino, da postanejo aktivni državljani, soustvarjalci in izvajalci pobud za razvoj podeželja, ki neposredno vplivajo nanje in njihovo prihodnost.

Projekt ACORN (Aktiviranje mladinskega razvoja na podeželju) je nastal kot odgovor na izseljevanje mladih s podeželja, kot skupne problematike 4 evropskih podeželskih regij Roscommon na Irskem, Idrije v Sloveniji, Castille Y Leon v Španiji in Malte. V partnerstvu sodeluje 6 organizacij, ki želijo prispevati k pripravi podeželskega razvojnega programa in spremeniti negativne trende razvoja teh regij.

Cilj projekta ACORN je razviti in implementirati nov nabor virov in mehanizmov razvoja podeželja, ki bodo vključevali mlade, v štirih evropskih regijah. Tekom projekta bomo pripravili terensko raziskavo usmerjeno v analiziranje izzivov in priložnosti vključevanja mladih v trajnostni razvoj podeželskih skupnosti. V sklopu raziskave bo pripravljena tudi zbirka evropskih dobrih praks.

Projekt se osredotoča na izpopolnjevanje in opolnomočenje mladih na podeželju ter jih spodbuja k aktivnem sodelovanje v procesih odločanja o razvoju podeželske skupnosti. V ta namen bomo oblikovali razširjen komplet orodij za usposabljanje mladih razvijalcev podeželja in pripravili serijo podcastov na temo vključevanja mladih. V aktivnosti bomo vključili 20 mladinskih organizacij s 100 mladimi, ki bodo pridobili nove vodstvene kompetence in veščine za razvoj skupnosti pri podeželski mladini.

V sklopu projekta bomo v obravnavanih regijah organizirali še 4 zbore mladine (ACORN Rural Youth Assemblys) in pripravili vodnik za organizacijo podobnih dogodkov.

Trajanje projekta: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024

Vrednost: 250.000,00 €

Partnerji: Roscommon Integrated Development Co. Ltd t/a Roscommon LEADER Partnership (Irska) (vodilni partner), Zavod Id20, Asociacion Jovenes Solidarios Arenas De San Pedro (Španija), Momentum Marketing Services (Irska), VisMedNet Association (Malta), European Elearning Institute (Danska)