Podjetniške spretnosti za digitalizacijo kmetijstva na podeželju – AgriSkills (2022-2024)

Projekt Agriskills, ki bo trajal do februarja 2024, je nastal na pobudo nemškega partnerja, INI-Novation, ki se ukvarja z inovativnimi projekti na področju kulturne dediščine, regionalnega razvoja, podjetništva in razvoja kmetijstva. Vodi ga ugledni nemški ekonomist Wolfgang Kniejski, ki je sodeloval pri nastanku številnih nemških inkubatorjev, kot svetovalec in strokovnjak pa sodeluje tudi pri podružnici Evropskega inštituta za inovacijo in tehnologijo (EIT) za proizvodnjo (Manufacturing), ki ga je leta 2008 ustanovila Evropska unija.

Digitalizacija je izziv za kmetijstvo

Številni izzivi, ki jih prinaša digitalizacija, pomembno spreminjajo tudi podeželje in kmetijstvo, kjer fizično delo postopoma zamenjujejo digitalne veščine. V okviru projekta Agriskills bomo te spremembe postavili v ospredje, saj bomo razvili spletni tečaj, v katerem bomo večjo pozornost namenili ravno izzivom, ki jih kmetom in drugim na podeželju prinaša digitalizacija.

Za Zavod ID20 je projekt zanimiv, saj se dotika področij, na katerih smo do sedaj že delovali –podjetništva, digitalizacije, regionalnega razvoja in tudi kulturne dediščine. V projektnem partnerstvu, ki ga sestavljajo še organizacije iz Avstrije, Severne Makedonije in Grčije, bomo še naprej razvijali naša znanja s področja izobraževanja, saj bo v okviru projekta nastal tudi tečaj, ki bo namenjen tako kmetovalcem, kot tudi drugim, ki jih zanimajo podjetniške rešitve na podeželju.

Cilji projekta

Namen projekta AgriSkills je okrepiti trajnostni razvoj podeželskih območij na evropski regionalni ravni v Evropi in prispevati k adaptaciji kmetijstva v učno okolje za podjetniške veščine in inovacije. Splošni cilj projekta je, da predstavimo in delimo inovativne angažmaje in pristope v proizvodnji in storitvah, specifičnih za kmetijstvo, s posebnim poudarkom na potrebah po usposabljanju in izobraževanju naših ciljnih skupin, kot so

  • posamezniki, ki jih zanima podjetniški razvoj in življenje na podeželju;
  • podjetniki na podeželju
  • regionalne agencije za razvoj podeželja; in
  • Splošna javnost

Podjetništvo in inovativnost sta ključni kompetenci, ki prispevata k regionalnemu razvoju. Iskali bomo rešitve, ki bodo prispevale k prehodu od fizičnega dela v intelektualno delo. AgriSkills bo vključeval partnerje iz regij z različno stopnjo razvoja inovacijskih politik in podjetništva. Poleg tega bo AgriSkills spodbujal utrjevanje obstoječega sodelovanja med regionalnimi oblastmi sodelujočih regij ali razvoj
in vzpostavitev novih regionalnih partnerstev. Ta partnerstva bi morala delovati kot prvi korak za organizacije pri sodelovanju na evropski ravni, da bi:

  • podprli vključevanje ciljnih skupin z manj priložnostmi;
  • povečali kakovost dela in dobrih praks vključenih organizacij in institucij;
  • pomagali pri odpiranju novim akterjem, ki niso naravno vključeni v kmetijski sektor;
  • krepili zmogljivosti organizacij za transnacionalno in celo medsektorsko delovanje;
  • obravnavali skupne potrebe in prednostne naloge na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Vrednost projekta: 208 780 €
Trajanje: 1. 2. 2022 - 31. 1. 2024