Baths, gothic churches and miners’ houses: Youth-led revitalisation of built cultural heritage (2023 - 2024)

Pri iskanju rešitev za oživitev idrijske rudarske stavbne dediščine smo se v sklopu projekta Baths, gothic churches and miners’ houses: Youth-led revitalisation of built cultural heritage povezali še z dvema organizacijama, ki prav tako iščeta inovativne pristope, ki podpirajo skupnost in hkrati pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine. Kot nakazuje že ime projekta bomo s partnerji s Slovaške in Romunije ustvarjali vsebine za oživitev treh svojevrstnih dediščinskih objektov – rudarske hiše, gotske cerkve in zdraviliškega kompleksa.

Projekt je nastal na našo pobudo in je del načrta za oživitev idrijske rudarske hiše Giser, ene izmed 100 ohranjenih idrijskih rudarskih hiš. Ker se zavedamo pomena ohranjanja stavbne dediščine in želimo v Idrijo prinesti znanja in izkušnje z vse Evrope smo se pri snovanju projekta povezali s partnerji iz tujine. Tako smo odkrili partnerja iz Romunije (LOCUS), kjer že več let obnavljajo nekoč znamenita in mondena Neptunova kopališča v zdraviliškem kraju Băile Herculane. Zanimiva pa je tudi zgodba slovaških partnerjev (Goticka cesta), ki obnavljajo manj znano slovaško dediščino, gotske cerkve.

Kaj povezuje Slovenijo, Romunijo in Slovaško?

Tako kot idrijske rudarske hiše, ki so zaradi svojih arhitekturnih posebnosti in pomena za rudarsko Idrijo del vpisa na seznam Unescove svetovne dediščine, so tudi zgradbe na Slovaškem in v Romuniji posebej prepoznane v evropskem merilu. Neptunova kopališča so bila vključena na seznam 7 najbolj ogroženih območij kulturne dediščine Europa Nostra leta 2022, slovaški regiji Gemer in Malohont z gotskimi cerkvami pa sta prejeli oznako evropske dediščine (European Heritage Label site).

Projektne aktivnosti bodo tako organizirane okoli treh znamenitih objektov kulturne dediščine: Idrijske rudarske hiša Giser iz 19. stoletja (Slovenija), Neptunovih terme v Băile Herculane (Romunija) iz 19. stoletja in cerkve sv. Ladislava iz 13. stoletja v Kamenanih (Slovaška).

Z leve: rudarska hiša Giser, Neptunova kopališča (Romunija), gotska cerkev sv. Ladislava v Kameňanih (Slovaška)

Revitalizacija s pomočjo skupnosti

Kljub raznolikim dediščinskih objektom so si izzivi ohranjanja stavbne dediščine v evropskem prostoru podobni. Z delitvijo znanj in izmenjavo dobrih praks s partnerji želimo prispevati k ohranjanju kulturne dediščine doma in tudi v širšem prostoru. Prizadevamo si za vključenost lokalnih skupnosti, predvsem mladih, jih preko projektnih aktivnosti opremiti z novimi znanji in pristopi na področju ohranjanja stavbne dediščine.

V prihodnjih dveh letih bomo na vseh treh lokacijah organizirali različne delavnice, ki bodo med drugim posvečene tudi tradicionalnim tehnikah gradnje z lokalnimi materiali. S pomočjo 3D digitalizacije bomo zbirali podatke o stavbah, pripravili nove dediščinske produkte in jih tako postopoma oživili in napolnili z vsebinami. Ta in še mnogi drugi podobni inovativni pristopi k revitalizaciji kulturne dediščine so bil podprti skozi program Ustvarjala Evropa.

Glavni cilji projekta so:

  • revitalizirati tri dediščinske objekte, skozi aktivnosti, ki jo vodijo mladi,
  • izvesti tri MasterClass tečaje za praktično usposabljanje v vseh treh državah partnerjev in
  • rezultate predstaviti preko spletne strani, revije, spletnih seminarjev, video reportaže, dogodkov v živo itd.

Vrednost projekta: 188.151,00 €

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024

Partnerji v projektu: ID20 - vodilni partner, Gotická cesta (Slovaška), Asociatia Locus (Romunija)

Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so le mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč.

Lastni delež ID20 je sofinanciralo Ministerstvo za javno upravo Republike Slovenije v okviru Javnega poziva za obdobje 2022 - 2024 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem EFTA.