COMM.ON HERITAGE (Erasmus+ KA2): 2019-2022

Občina Idrija ima zelo bogato kulturno in naravno dediščino, ki pa je še precej neizkoriščena. V okviru mednarodnega projekta Comm.on Heritage želimo pomagati pri izoblikovanju usmerjevalcev skupnosti, ki bodo povezovali odločevalce s skupnostjo in dediščini dali nove vsebine ter tako pomagali zajeziti upadanje prebivalcev v odročnih predelih.

Erasmus+ KA2 projekt, ki ga sofinancira Evropska unija, se navezuje na aktivnosti Društva Idrija 2020 in Zavoda ID20 - z njim želimo spodbuditi razmislek o uporabnosti naše skupne dediščine in navdihniti odločevalce, strokovnjake, zanesenjake in druge, da je dediščina priložnost za trajnostni socialni, ekonomski, kulturni in okoljski razvoj lokalnega okolja.

Kdo je usmerjevalec skupnosti?

T. i. “usmerjevalec skupnosti”, ki je prevod angleškega izraza “community manager”, ima preplet lastnosti, ki so značilne tako za okolje nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti. Na področju dediščine:

  • povezuje in aktivno vključuje lokalno skupnost;
  • prepoznava pomembnost dediščine;
  • razume poslovne in inovacijske procese v družbi;
  • razmišlja kreativno in inovativno ter
  • aktivno uporablja sodobna digitalna orodja.

Organizacije, ki smo del projekta, bomo združile lastno znanje in ga nadgradile v strateško uporabno znanjo, ki bo primerno tudi za druga območja v Evropski uniji (pa tudi izven nje).

V okviru projekta smo tako že ustvarili oz. izvedli:

Trenutno pa razvijamo in pripravljamo

  • knjižico za razvoj t. i. Comm.on metode, ki v ospredje postavlja izvedbo dogodkov za vključevanje lokalne skupnosti. Temeljila bo predvsem na nagrajeni metodi TBI, ki je potekala v letih 2015-2017 v Idriji.
  • dogodek TUHTAJNE V IDRIJI, na katerem bomo iskali nove priložnosti na področju skupne dediščine v Občini Idrija;

Partnerji v projektu: L'Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale (Italija - vodilni partner), Društvo Idrija 2020 (Slovenija), Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neaon Kean (Grčija), Paola (Malta), Associação RCDI - Rede de Competências para o Desenvolvimento e a Inovação (Portugalska)

Skupna vrednost projekta: 252 905 €

Trajanje projekta: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021

Spletna stran projekta: common-heritage.eu/