Hiša na klancu (2022) 

Stanovanjska dediščina naših prednikov izginja. Samotne kmetije, delavska domovanja in meščanske hiše Idrijsko-Cerkljanske ob ne-vzdrževanju naglo propadajo. Z ustvarjanjem poslovnih priložnosti na presečišču kulturne dediščine, arhitekture in oglaševanja bo projekt "Hiša na klancu” ustvaril pogoje za njihovo ohranitev. 

Razvoj celovite podporne storitve

Projekt Hiša na klancu prinaša razvoj celovite podporne storitve identificiranja, nakupa, interpretacije, prenove ter upravljanja stanovanjske kulturne dediščine Idrijsko-Cerkljanske, ki cilja na družbeno angažirane in odgovorne investitorje oz. kupce nepremičnin iz tujine. S projektom povezujemo podjetniški sektor s področjem kulturne dediščine. Storitev bo z razvijanjem inovativnih prodajnih pristopov in ciljanjem na določen segment kupcev v mednarodnem prostoru zagotavljala dotok kapitala na območja izven centrov kohezijske regije Zahodna Slovenija (Idrijsko in Cerkljansko) s končnim namenom obnavljanja in ohranjanja ogrožene stanovanjske dediščine Idrijsko-Cerkljanske. Dolgoročni cilj projekta je v zdaj propadajoča poslopja vnesti življenje ter pomagati ohraniti kulturno krajino in z njo povezana tradicionalna znanja. Projekt ima potencial spodbujanja marketinških, arhitekturnih, oblikovalskih, raziskovalnih in kulturnih dejavnosti, posredno pa bo pripomogel k dinamizaciji lokalnih skupnosti in obujanju tradicionalnih obrtniških znanj.

Cilji projekta so:

  • Preveritev koncepta spodbujanja podjetništva na področju kulturne dediščine in vzpostavitev samostojne dejavnosti.
  • S projektom želimo natančno definirati poslovni model in ga preizkusiti v realnem poslovnem okolju.
  • Preveriti želimo ciljno publiko ter podrobneje analizirati hipoteze problemov opredeljenega segmenta kupcev.
  • Izvesti želimo študijo potencialnih partnerjev in virov ter raziskati izvedljivost poslovne ideje.
  • S pripravo marketinških vsebin in načrta njihove distribucije želimo vzpostaviti kanale za uspešno komercializacijo storitve.
  • V sodelovanju z mentorjem želimo storitev čimbolj prilagoditi realnim potrebam in pripraviti temelje za uspešen razvoj komercialne dejavnosti na presečišču kulturne dediščine in podjetništva.

Predstavitev Idrijsko-Cerkljanske stavbne dediščine kupcem s tujine

S projektom ciljamo na mobilizacijo segmenta kupcev iz tujine, ki si želi v mirnem okolju ustvariti drugi dom in obenem svoja sredstva varno vložiti v nakup nepremičnine. Prav epidemija COVID-19 je pokazala na pomanjkanje človekovega stika z naravo in tradicionalnimi vzorci bivanja. Velemesta so ob zaprtju javnega življenja postale ječe za tiste, ki niso imeli priložnosti umika na periferijo. V manjših mestih je bilo zaprtje manj občutno, na podeželju pa so stvari tekle naprej bolj ali manj nespremenjeno. To spoznanje je veliko ljudi pripeljalo do razmišljanja o vzpostavitvi drugega doma, ki omogoča umik iz urbanega v območje narave in miru. To bo omogočila Hiša na klancu.

Več o projektu:  https://www.rudarske-hise.si/
Vrednost celotnega projekta (v EUR): 14.960,00 EUR 
Obdobje izvajanja projekta: 1. 3. 2022 – 31.12.2022 

Mentor s katerim sodelujemo v projektu: Boštjan Jerman

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za kulturo in Center za kreativnost.