Kulturna dediščina kot poslovna priložnost

NAPOVEDUJEMO V 2020: Kulturna dediščina kot poslovna priložnost

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Ključni rezultati projekta:

Partnerji v projektu: