Nomadland: digitalni nomadi - priložnost za evropsko podeželje (2022-2023)

Evropsko podeželje pesti izziv izseljevanja mladih, ki je posledica pomanjkanja zaposlitvenih in izobraževalnih priložnosti. Obenem pa se predvsem po krizi COVID pojavlja nov trend, pojav dela na daljavo. Tako se na svetovni ravni povečuje število mlajših digitalnih nomadov, ki ponovno odkrivajo podeželje. Digitalno nomadstvo je lahko pozitiven zgled za podeželje, saj že kratkoročno pripomore k priseljevanju mladih. Kar 42 % digitalnih nomadov je namreč starih med 25 in 42 let. Nove rešitve pa potrebuje tudi mladinsko delo na podeželju, ki je velikokrat v senci urbanih območij. Mladinsko delo velikokrat namreč povezujemo z deli v urbanih območjih, medtem ko so na podeželju potrebne drugačne rešitve – interdisciplinarne in vključujoče. Projekt se je navezoval na Evropske cilje mladih, predvsem na šesti cilj Korak naprej za podeželsko mladino, ki v ospredje postavlja pozitivno podobo podeželja in več priložnosti za mlade.

SVET PO COVID-19 POTREBUJE NOVE REŠITVE

V okviru projekta smo združili moči Zavod ID20 (Slovenija), ATPERSON (Španija), INI-Novation (Nemčija) in Udruga Prizma (Hrvaška). Vsi partnerji delujemo na območjih, ki jih pesti izseljevanje mladih. V okviru projekta smo tako želeli raziskati področje digitalnega nomadstva in ugotoviti, v kolikšni meri ga lalhko povežemo s področjem mladinskega dela na podeželju. S pregledom dobrih praks smo želeli odkriti, ali v Evropi že obstajajo pozitivni primeri, ki lahko služijo za zgled preostalim območjem. Menimo, da je podeželje primerno ne samo za ohranjanje mladih, ampak tudi za privabljanje digitalnih nomadov (in ostalih urbanih prebivalcev). V projektu pa smo želeli še posebej izpostaviti regije, v katerih primarno delujemo – Idrijo, Cuenco, Bergstrasse-Odenwald, Iž in Gračac. V projektu smo se želeli osredotočiti na zgodbe mladih, saj so le-te tiste, ki povezujejo in ustvarjajo nek prostor zanimiv.

DIGITALNO NOMADSTVO – PRIHODNOST MLADINSKEGA DELA

V okviru projekta smo:

 • raziskali, kako lahko digitalno nomadstvo pozitivno vpliva na razvoj mladih in kvalitetnega mladinskega v podeželskih in perifernih krajev in to predstavili v posebni reviji Nomadland
 • ustvarili vodnik Onkraj mestnih luči, ki mladinskim delavcem, odločevalcem in drugim pomaga pri ustvarjanju pogojev za privabljanje digitalnih nomadov
 • ustvarili platformo Nomadland, na kateri podeželje predstavljamo skozi zgodbe mladih in digitalnih nomadov, ki so se odločili za življenje na podeželju
 • organizirali 4 lokalne in 1 vseevropski dogodek za mladinske delavce, na katerem smo razvili več kot 20 rešitev za privabljanje digitalnih nomadov na podeželje v povezavi z mladinskim delom in združili mlade, odločevalce in mladinske delavce pri ustvarjanju novih idej za lokalno skupnost.
 • pripravili prvo strategijo za privabljanje digitalnih nomadov na podeželje, s posebnim poudarkom na mladinskem delu
 • organizirali trening za mladinske delavce, ki je povezal in združil 20 mladinskih delavcev iz vse Evrope za skupne rešitve na podeželju

INTERDISCIPLINARNOST POGANJA EVROPO

V okviru projekta smo razvili:

 • revijo Nomazine (IO1), kjer je predstavljeno 21 dobrih praks, 12 intervjujev z digitalnimi nomadi in anketa z digitalnimi nomadi.
 • Vodnik Onkraj mestnih luči (IO2), ki predstavlja unikaten vodnik za vzpostavljanje retreata oz. umika na podeželju ter prinaša dragocene informacije za financiranje takega umika in prvo strategijo za privabljanje digitalnih nomadov na podeželje na področju mladinskega dela.
 • Platformo Nomadland (IO3), ki predstavlja vstopno točko za mlade (digitalne nomade), ki iščejo življenje in priložnost na podeželju
 • Dogodke (E1-E4), s katerimi smo pilotno predstavili naše delo na 5 območjih projekta, našli več kot 20 idej v lokalnem okolju in opolnomočili mlade pri iskanju rešitev
 • Spletni webinar (E5), s katerim smo več kot 50 mladinskim delavcem v celi Evropi predstavili projekt in tako odkrivali nove priložnosti za razvoj mladinskega dela na podeželju
 • Močno diseminacijo, s katero smo dosegli široko ciljno skupino na področju mladinskega dela, razvoja podeželja, digitalnega nomadstva in tudi turizma.

Več o projektu: www.nomadland-project.com

Vrednost projekta: 135 187 €
Trajanje projekta: 1. 4. 2022 - 30. 11. 2023
Partnerji v projektu: ID20 (vodilni partner), Udruga Prizma (Hrvaška), INI-Novation (Nemčija), ATPERSON (Španija)

Projekt se je izvajal v okviru programa Erasmus+ 2021-2027.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.