Under the Loupe: Rural youth Work (Erasmus+ KA2): 2020-2021

V odročnih, ruralnih področjih mladina velikokrat nima enakih socialnih in ekonomskih pogojev kot jih imajo vrstniki v večjih mestih. Zato je potrebno, da se v teh krajih vzpostavijo močni mladinski programi, ki bodo odgovarjali na potrebe mladih. Projekt Under the Loupe: Rural youth work! v okviru strateškega partnerstva za mlade Erasmus+ programa povezuje partnerje iz treh držav s skupno polpreteklo zgodovino – Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.

V okviru projekta sodelujejo vodilni partner iz Srbije, Napor (Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada), Udruga Prizma iz Hrvaške ter poleg Društva Idrija 2020 še dva inštituta, srbski Inštitut društvenih nauka, in hrvaški Inštitut društvenih znanosti Ivo Pilar. Raziskovalni ustanovi sta ugotavljali, v kakšnem stanju je mladinsko delo na Hrvaškem in Srbiji ter proučevali, kje so na tem področju še možne izboljšave.

Partnerji bodo kot primer dobre prakse obiskali Idrijo in še nekatere druge slovenske kraje, kjer so v zadnjih letih dosegli velike uspehe na področju mladinskega dela – na področju Idrije je seveda dosežek predvsem ustanovitev Mladinskega centra Idrija, katerega del smo tudi v Društvu Idrija 2020.

Ker je za kvalitetno dolgoročno delo potrebno poznati tudi smernice in mladinske strategije na področju EU, smo pripravili brošuro, ki bo izpostavila dobre prakse na področju mladinskega dela v EU in drugje. V vseh treh državah – Sloveniji, Hrvaški in Srbiji, bodo organizirane nacionalne razprave, mladi pa so prednosti mladinskega dela spoznali tudi preko posebnih webinarjev in drugih vsebin, predstavljenih v okviru kampanije Let's go rural!

Končni rezultati projekta bodo služili za oblikovanje srbske strategije za mlade, v Sloveniji in na Hrvaškem pa bodo pomagali k usmeritvam za delo z mladimi na področju ruralnih, odročnih regij.

KONČNI REZULTATI PROJEKTA

BROŠURA KORAK NAPREJ ZA BOLJŠE PODEŽELSKO MLADINSKO DELO:

RAZISKAVA O MLADIH IN MLADINSKEM DELU NA HRVAŠKEM:

RAZISKAVA O MLADIH IN MLADINSKEM DELU V SRBIJI:

Skupna vrednost projekta: 71 460 €

Trajanje projekta: 2020 – 2021 (15 mesecev)