Skupno dobro (2023 – 2024)

Kdo ohranja kulturno dediščino, kateri so tisti posamezniki, ki skrbijo da se tradicionalna znanja in veščine ne pozabijo, da se prenašajo z roda v rod, spreminjajo in bogatijo? V sklopu projekta Skupno dobro želimo identificirati prav te obrtnike, rokodelce ipd. na kratko vse mojstre, ki s svojimi dejavnostmi pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine ter jim omogočiti priložnosti za prenos njihovega znanja.

Projekt Skupno dobro (Common Good), ki ga izvajamo v sodelovanju s partnerji s Portugalske (Casa d'Abóbora) in Romunije (Asociatia Super Tineri (ASIRYS)), bo v središče postavljal rokodelce, obrtnike in lokalne umetnike ter dejavnosti v katere so vključeni. Vsak partner bo na svojem območju zbral že obstoječe in tudi še bolj ali manj neznane akterje ter jih predstaviti v enotni kartografski spletni bazi. Na podlagi raziskave bomo nato v vsaki državi partnerja preko leta organizirali po 12 delavnic. Cilj je, da delavnice izvajajo "mojstri" (torej obrtniki, kuharji itd.), ki jih bomo identificirali v prvem delu projekta.

Projekt tako preko delavnic spodbuja vključevanje lokalnega prebivalstva, prinaša prepoznavnost akterjem ter njihovim dejavnostim in širši javnosti ponuja dostop do spoznavanja ter nadaljevanja razvoja tradicionalnih obrti.

Glavni rezultati projekta:

  • Enotna spletna kartografska baza z identificiranimi akterji s področja varstva in ohranjanja kulturne dediščine predstavljena na spletni strani projekta.
  • 12 izvedenih delavnic z nosilci znanja specifičnih elementov kulturne dediščine na Portugalskem, v Romuniji in v Sloveniji.
  • Izdelan Toolkit z navodili za izvedbo podobnega projekta drugje po Evropi

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 1. 3. 2024

Vrednost: 60.000,00 €

Partnerji: Casa d'Abóbora - Youth Association, Portugalska (vodilni partner); Asociatia Super Tineri (ASIRYS), Romunija; ID20, Slovenija.

Projekt je bil pridobljen na področju izobraževanja odraslih v okviru razpisa ERASMUS+.