Podeželje in skupnost v ospredju v svetu COVID-19

V zadnjem mesecu se nadaljuje delo na naših projektih, kjer so v ospredju podeželje, dediščina in mladi. Na oba naša Erasmus+ projekta je zaradi mednarodno zastavljenega dela vplivala epidemija COVID-19, ki pa je pravzaprav naši dejavnosti dala nov zagon.

Pri projektu Comm.On Heritage, ki ga izvajamo v okviru Erasmus+ strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih, aktivnosti potekajo malce drugače, kot je bilo načrtovano. Po prvotnem načrtu bi se morali partnerji iz Italije, Portugalske, Malte, Grčije in Slovenije sestati na treh treningih v Italiji, na Portugalskem in v Sloveniji. Na teh srečanjih bi spoznavali regionalne specifike vseh treh področij (v našem primeru področja Geoparka Idrija), zaradi epidemije pa vse skupne aktivnosti potekajo digitalno.  

Digitalna orodja omogočajo nemoteno mednarodno komunikacijo

Z različnimi orodji skušamo zagotoviti, da bo delo čim manj okrnjeno, saj so ravno treningi ena bistvenih dejavnosti v okviru projekta. Tako se trenutno posvečamo veščinam, ki so potrebne za uspešnega skupnostnega vodja z izrazitim čutom za dediščino. Večjo pozornost namenjamo tudi zbirki digitalnih orodij, ki so lahko v pomoč skupnostnemu vodji pri promociji, povezovanju in ustvarjanju novih vsebin.

Tudi naš drugi Erasmus+ projekt, Under the Loupe: Rural youth work! je do določene mere prizadela epidemija novega koronavirusa. Tako smo morali odpovedati začetno srečanje v Novem Sadu v Srbiji, vse aktivnosti pa potekajo izključno digitalno. Sledilci našega Facebook profila pa lahko že spremljate infografike, ki jih objavljamo tedensko. Z njimi želimo preko statistike izpostaviti probleme, s katerimi se soočajo mladi ljudje na podeželju, hkrati pa bomo v ospredje postavili tudi prednosti življenja na podeželju. 

Na Facebook profilu ID20 +Idrija 2020 redno objavljamo infografike, s katerimi želimo ponazoriti, da ruralna področja zajemajo velik del prebivalstva in pokrajine.

V negotovi prihodnosti bo skupnost odigrala večjo vlogo

V okviru projekta Under the Loupe: Rural youth work! nastaja tudi brošura, kjer bomo zbrali napotke za razvoj mladinskega dela na podeželju, pogledali dobre prakse na tem področju in zbrali možne vire financiranja za organizacije, ki začenjajo (ali pa širijo) svoje delo na podeželju.

Ker je trenutno prihodnost dokaj negotova, žal pričakujemo še manjše ali večje spremembe na projektih. Veliko vlogo so in še bodo odigrala digitalna orodja, ki omogočajo organizacijo mednarodnih dogodkov in aktivnosti, kar bi bilo še pred nekaj leti misija nemogoče. Z veseljem pa ugotavljamo, da so naši projekti vsebinsko še bolj aktualni v svetu COVID-19, saj v ospredje postavljajo ravno lokalno skupnost, katere pomen se je v zadnjih mesecih zelo okrepil. Marsikdo je tako čas izkoristil za raziskovanje lastne krajevne skupnosti in občine, veliko vlogo pa so odigrale tudi nekatere znova aktualne veščine (vrtičkanje, kuhanje z drožmi …).