Idrijska rudarska hiša, zakladnica znanja

Še dober teden je ostal do naravoslovno-kulturnega dneva, ki ga skupaj z profesorji pripravljamo za dijake Gimnazije Jurija Vege Idrija. V petek, 11. septembra (v primeru slabega vremena pa v torek, 15. septembra), bodo namreč gimnazijci preko zanimivih delavnic spoznavali bogato dediščino idrijskih rudarskih hiš.

Ob finančni podpori Ministrstva za okolje in prostor namreč začenjamo z aktivnostmi v sklopu projekta »Idrijska rudarska hiša – šola trajnostnega stavbarstva«, s katerim želimo pokazati, da je lahko tradicionalna stanovanjska arhitektura v Idriji dragocen vir znanja na različnih področjih. K sodelovanju smo povabili strokovnjake z različnih področji, ki bodo dijake na delavnicah seznanili z raznolikimi znanji, segajočimi od sociologije in zgodovine, do arhitekture, fotografije, geografije, matematike in uporabe apna. Po naših podatkih je to eden prvih takih primerov predstavitve stavbne dediščine v Sloveniji.

Aktivno doživljanje rudarskih hiš

Delavnice so sestavljene tako, da idrijske rudarske hiše predstavljajo z različnih zornih kotov. Tako želimo dijakom pokazati, da stare stavbe niso samo stene in zidovi, ampak vir inspiracije.

Dijaki drugega letnika bodo dan začeli z uvodno predstavitvijo, kjer se bomo sprehodili skozi idrijsko zgodovino in spregovorili o pomenu kulturne dediščine. Idrijske rudarske hiše in druge stavbe pa so seveda živa priča številnim zgodbam, ki so se odvijale v zadnjih stoletjih v idrijski dolini. Dijaki jih bodo spoznali skozi sociološko delavnico Matevža Strausa iz Društva Idrija 2020, ki bo na primeru arhitekture prikazal odnose med različnimi družbenimi sloji v preteklosti. Na ogled skritih kotičkov in zanimivih zgodb pa jih bo popeljal Drejc Kokošar, ki bo dijakom na terenu prikazal specifike življenja v rudarskem mestu.

V januarju fotografska razstava o rudarskih hišah

Dijaki bodo, opremljeni z znanjem o Idriji in njeni značilni arhitekturi, po šolskem odmoru nadaljevali z nizom delavnic, na katerih bodo idrijske rudarske hiše v spremstvu mentorjev poglobljeno spoznavali še z drugih zornih kotov in tako praktično uporabili svoje šolsko znanje. V spremstvu fotografa Nejca Menarda bo del dijakov rudarske hiše interpretiral skozi fotografske objektive in poskušal ujeti zanimive detajle s stoletja in več starih stanovanjskih hiš. Najboljše fotografije bodo v začetku leta 2021 tudi na ogled v okviru posebne fotografske razstave.

Druga skupina dijakov bo mesto pod mentorstvom Nine Savič iz prostoRoža spoznavala iz arhitekturnega in urbanističnega vidika, saj bo na podlagi družabne igre Mestni vizionar iskala priložnosti za razvoj rudarskih hiš v mestu v prihodnje.

Tudi naravoslovje ne bo prikrajšano

Za marsikaterega dijaka pa bosta zanimivi predvsem delavnici, ki se dotikata naravoslovnih ved. V organizaciji Šole prenove bo namreč potekala delavnica, ki bo posvečena apnu kot tradicionalnemu naravnemu gradivu. Dijaki bodo v spremstvu Mateje Kavčič (ZVKDS), Dušana Škrabe (Röfix) in Tomaža Furlana spoznavali načine pridobivanja in uporabe apna ter njegove kemijske značilnosti, hkrati pa se bodo preizkusili v nanašanju apnenih ometov in modeliranju stavbnega okrasja. Profesorici na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, Ester Mrak in Tatjana Pivk, pa bosta izvedli delavnico, ki bosta drugošolce seznanili z geografskimi danostmi, ki so vplivale na razvoj idrijske rudarske hiše ter prikazali matematične zakonitosti, povezane s tem stavbnim tipom.

V organizaciji Šole prenove bo namreč potekala delavnica, ki bo posvečena apnu kot tradicionalnemu naravnemu gradivu. Dijaki bodo v spremstvu Mateje Kavčič (ZVKDS), Dušana Škrabe (Röfix) in Tomaža Furlana spoznavali načine pridobivanja in uporabe apna ter njegove kemijske značilnosti, hkrati pa se bodo preizkusili v nanašanju apnenih ometov in modeliranju stavbnega okrasja

Koledar kot spomin na ustvarjanje

A projekt se v septembru še ne bo zaključil. Dijaki bodo v spomin na dogodek dobili koledar, ki ga bodo krasile fotografije rudarskih hiš iz fotografske delavnice, na njih pa bodo tudi povzeta nekatera dejstva, ki so jih dijaki spoznavali na delavnicah.

Zanimive ugotovitve projekta pa bodo dijaki predstavili tudi širši javnosti, predvidoma v okviru Kulturnega maratona na Gimnaziji Jurija Vege Idrija v januarju leta 2021. Takrat bo na ogled tudi že zgoraj omenjena fotografska razstava.

Program dogodka »Idrijska rudarska hiša, zakladnica znanja« bo za gimnazijce dobrodošla popestritev v času, ko je udejstvovanje v obšolskih dejavnostih praktično prekinjeno in se zaradi restriktivnih ukrepov omejuje enodnevne izlete in šolske ekskurzije. Pri Društvu Idrija 2020 si želimo, da bi tovrstni dogodki postali stalna praksa na šolskih zavodih in da bi bogata dediščina našega okolja tudi v prihodnje služila kot laboratorij za spoznavanje ne samo družboslovnih, ampak tudi naravoslovnih disciplin.

Trenutno sicer še vedno poteka projekt Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II), s katerimi želimo v Društvu Idrija 2020 skupaj s partnerji tradicionalno delavsko stanovanjsko arhitekturo Idrije podrobneje predstaviti javnosti in pokazati, da so stara rudarska domovanja lahko še kako zanimiva tudi v sodobnem času. Poleg izvedenih arhitekturnih svetovanj za lastnike, snovanja novih turističnih programov in izvedbe pisateljske rezidence v rudarski hiši, bomo v sklopu projekta izdali še katalog na temo rudniških blokov – »prhavzov« in pripravili krovno spletno stran na temo stanovanjske dediščine Idrije.