2020 kot leto preloma

Goreči amazonski pragozdovi. Požari v Avstraliji. COVID-19, zdravstvena in kulturna kriza. Politična kriza. Leto 2020 je leto, ki ga nismo pričakovali. Nismo želeli. Nismo načrtovali. Leto, ko naj bi se sklenila osemletna pot mladih Idrijčanov in Idrijčank, je daleč od vizije svetle prihodnosti, zaradi katere smo leta 2012 stopili na novo "špuro" angažmaja v lokalni skupnosti.

A ne smemo dopustiti, da leto 2020 zaznamuje »korona«. Ne dopustimo, da »korona« zasenči ustvarjanje, dosežke, svetle trenutke in korake naprej ter tako naša življenja zreducira na (sicer zelo pomemben) boj proti (sicer zelo nevarnemu) virusu.
Leto 2020 je bilo za ekipo društva Idrija 2020 in zavoda ID20 vsekakor prelomno leto – navsezadnje gre za leto, ko smo resnično obrnili nov list našega razvoja, zaživeli v novih prostorih, zaposlili nove sodelavce ter preko serije aktivnosti in dogodkov – ko jih navedemo in preštejemo smo nad količino še sami presenečeni – storili kar nekaj korakov k ohranjanju in razvoju kulturne dediščine.

Če moramo izpostaviti le nekaj dosežkov, lahko navedemo:

  • organizacijo prvega hackathon dogodka HeritageHack, ki je za idrijsko dediščino navdušil več kot 50 mladih;
  • izdajo pete številke obujene revije TBI;
  • vodenje in koordinacija partnerjev projekta PIRH II z arhitekturnimi svetovanji, pripravo idejnih načrtov prenov, pisateljskimi rezidencami, etnološkimi in zgodovinskimi raziskavami stanovanjske dediščine, novo spletno stranjo www.rudarskehise.si ter novimi turističnimi produkti;
  • oblikovanje celostne grafične podobe destinacije Idrija;
  • kulturnonaravoslovni dan za dijake GJV na temo idrijskih rudarskih hiš;
  • sodelovanje v nastajanju Strategije za mlade.

Preglejte vse naše aktivnosti v Letnem poročilu 2020!

Med bolj odmevnimi dogodki, ki smo jih pripravili, je bil tudi HeritageHack. Zaradi epidemije COVID-19 smo ga uspešno izvedli v digitalni obliki. Foto: Jan Sedej

Aktivnosti je več kot načrtovano in z realiziranim smo zadovoljni. Kar pa ne pomeni, da smo vse cilje že dosegli – v naslednjem in prihodnjih letih nas namreč čaka več izzivov, ki smo jih v letu 2020 identificirali. Pomemben poudarek bomo še vedno namenjali idrijskim rudarskih hišam, spodbujanju podjetniških idej v dediščini, vključevanju skupnosti v razvoj kulturne dediščine ter nasploh na svež način pristopali k ukvarjanju s kulturno dediščino.

Na 2021!

Matevž Straus,
Predsednik društva Idrija 2020