Dijaki spoznavali industrijsko kulturo

Ob robu festivala industrijske kulture Betrib smo v Zavodu ID20 v petek, 24. septembra, organizirali delavnice za dijake Gimnazije Jurija Vege Idrija. Interaktivno in doživeto spoznavanje industrijske kulture, takšen je bil naš moto pri sami organizaciji, kot kažejo odzivi dijakov, pa so delavnice povsem uspele.

Dijaki 2. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija so z več zornih kotov spoznavali pomen industrijske kulture, ki je tako močno zaznamovala več kot 500-letno zgodovino Idrije. Dopoldne je hitro minilo, saj so udeleženci poleg dveh uvodnih delavnic lahko izbirali kar med 4 delavnicami, ki so se dotikale industrijske kulture – kulinarično, fotografsko, likovno in »raziskovalno« delavnico.

Industrijska revolucija še danes odmeva

Prvi del dopoldneva je minil v spoznavanju industrijske kulture v nekdanji strojnici jaška Inzaghi. V začetnem uvodu, ki ga je pripravil Drejc Kokošar, so dijaki odpotovali nazaj v čas industrijske revolucije in ugotavljali, kako so se zaradi nje v kratkem času v 18. in 19. stoletju popolnoma spremenile družbene, politične in gospodarske okoliščine, posledično pa seveda tudi samo okolje. Dijaki so tako s sopostavljanjem preteklosti in današnjega časa spoznavali, kako so velike spremembe, ki so se začele v Veliki Britaniji, vplivale na sodobne generacije. Nekatere je presenetilo, da ne poznamo samo ene industrijske revolucije, marveč kar štiri. Zadnjo po mnenju nekaterih doživljamo celo ravnokar s prehodom na nove tehnologije, ki jih zaznamuje povezanost, umetna inteligenca, avtomatizacija in interdisciplinarno razmišljanje.

V ospredju uvodne delavnice je bilo predvsem vprašanje, kaj je industrijska revolucija.

V začetnem delu so dijaki spoznavali tudi prostore jaška Frančiške, ki ga v teh dneh bogati začasna razstava v okviru festivala industrijske kulture Betrib. Velika večina je prostore prvič obiskala in začutila izjemen utrip, ki ga prinaša osvežena industrijska dediščina. Še posebej pa so jih navdušili predvsem idrijski memi, ki so prvenstveno namenjeni mlajši publiki.

4 različne kreativne delavnice

Po malici pa so se dijaki razdelili po delavnicah, izbirali so lahko kar med 4 različnimi možnostmi. Tako so se navdušenci nad fotografijo odpravili v prostore jaška Frančiške, kjer so pod vodstvom Nejca Menarda iskali motive s področja industrijske dediščine. Glede na prve vtise se nam obeta kar nekaj zelo zanimivih fotografskih upodobitev, ki bodo v prihodnosti našli pot vsaj do digitalne razstave.

Na fotografski delavnici pod vodstvom Nejca Menarda so se dijaki odpravili v prostore jaška Frančiška, kjer so odkrivali skrite podrobnosti industrijske dediščine. Foto: Nejc Menard

Ravno tako pa so zanimiva dela, ki so nastala v okviru likovne delavnice pod vodstvom Nuše Jurjevič. Dijaki so namreč v prijetnem ambientu nekdanje strojnice jaška Inzaghi ulovili številne na prvi pogled skrite podrobnosti industrijske dediščine. Nekdanje podobe idrijske dediščine pa so odkrivali tudi dijaki, ki so se udeležili fotolova pod vodstvom Drejca Kokošarja po idrijskih ulicah. Imeli so namreč zanimivo nalogo – v uri in pol so morali odkriti 13 starih podob idrijskih ulic in jih fotografsko primerjati z današnjimi. Tekmovalci so se zelo potrudili in na malce drugačen drugačen način dodobra spoznali Idrijo.

Na fotolovu so dijaki s pomočjo starih fotografij spoznavali idrijske ulice.

Skuhali kar 750 idrijskih žlikrofov

Najbolj mamljiva pa je bila zagotovo kulinarična delavnica, kjer so dijaki pod vodstvom Jožeta Tončiča za oba razreda dijakov pripravljali jedi, ki jih je zaznamovala industrijska dediščina Idrije. Tako so v 2 urah uspeli pripraviti idrijske žlikrofe ter malce manj poznana šaro in masovnik. Kar 750 idrijskih žlikrofov je bilo hitro razgrabljenih, veliko pohval pa sta zaslužili tudi preostali jedi, pripravljeni iz lokalnih sestavin.

Na kulinarični delavnici pod vodstvom Jožeta Tončiča so dijaki pripravili kar 750 idrijskih žlikrofov, spoznali pa so se tudi z manj poznanima jedema šaro in masovnikom.

Matevž Šlabnik, organizator delavnic, je nad izvedbo delavnic zelo navdušen: "Z delavnicami smo želeli pokazati, da je industrijska dediščina v Idriji res vseobsegajoča. Dijaki tako niso le spoznavali nekdanjih rudniških prostorov, kot sta strojnica jaška Inzaghi in Jašek Frančiške, ampak so se preizkusili tudi v raziskovanju, risanju, fotografiranju in celo kuhanju na temo idrijske dediščine!"

Šolske delavnice so potekale v okviru projekta YOUIND - krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest (Interreg V-A Slovenija-Avstrija), kjer poleg Občine Idrija kot ZRC SAZU, Oddelek za geografijo in regionalno znanost na Univerzi v Gradcu in Združenje Štajerska železna pot. S pomočjo delavnic in celotnega festivala industrijske kulture Betrib želimo mladim približati industrijsko kulturo in jih tako spodbuditi, da svojo poklicno pot nadaljujejo v domačem kraju.

Za pomoč pri izvedbi delavnic za dijake se najlepše zahvaljujemo Gimnaziji Jurija Vege Idrija, podjetju Nebesa d.o.o. in vsem drugim, ki so pomagali pri izvedbi!

-------------------------

Festival poteka v okviru projekta Mladi v industrijskih regijah – Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest (YOUIND).

Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, sofinanciranega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.