Dva brezplačna idejna načrta za rudarske hiše

Skupaj s partnerji pri projektu Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II), KD prostoRož, smo v preteklih letih veliko pozornosti posvetili raziskovanju in spodbujanju prenov tradicionalne stanovanjske arhitekture v Idriji. Pokazali smo, da je med nami še vedno več kot sto idrijskih rudarskih hiš, ki pričajo o bogati preteklosti najstarejšega rudarskega mesta v Sloveniji. Bomo z ohranjanjem idrijskih rudarskih hiš in razvijanjem dodatne ponudbe v njih lahko razvili vse njihove potenciale? 

Kot vodilni partnerji projekta Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II) želimo v prihodnjih mesecih spodbuditi prenove tradicionalne stanovanjske arhitekture v Idriji. V ta namen bomo v sodelovanju z arhitekti iz kolektiva prostoRož za dve rudarski hiši pripravili brezplačni idejni načrt prenove, ki bo osnovan na podlagi izmere in izrisa obstoječega stanja objekta.

Ekipa izkušenih arhitektov bo za prijavljene lastnike idrijskih rudarskih hiš pripravila:

  • izris tlorisa objekta,
  • pripravo grafičnega prereza načrtovane prenove objekta,
  • vizualizacijo zunanjosti prenovljenega objekta.

Prijave zbiramo do 20. maja na ursa.mihevc@idrija2020.si ali info@prostoroz.org.

Še vedno je možna tudi prijava na brezplačna arhitekturna svetovanja za lastnike idrijskih rudarskih hiš, na katerih arhitekti iz KD prostoRož svetujejo o možnih prenovah starejših stanovanjskih stavb.