Obeta se zanimiva razprava o kulturni dediščini na podeželju

Po uspešni izvedbi v lanskem letu se hackathon HeritageHack ponovno vrača! Letošnja izvedba bo posvečena novim priložnostim na podeželju in v nekdanjih industrijskih središčih, zato smo ga letos podnaslovili kot Periferija vabi! Na hackathonu bo več kot 30 mladih iskalo nove ideje, najboljša pa bo prejela nagrado 500 €! Ob robu HeritageHacka letos pripravljamo tudi razpravo Vloga kulturne dediščine pri oživljanju in ohranjanju podeželja.

Izseljevanje mladih je pereč problem

V letošnjem HeritageHacku: Periferija vabi se tako osredotočamo na kraje, kjer je vedno bolj pereč problem izseljevanje mladih v večja urbana središča. Številni kraji in občine na slovenskem podeželju se tako soočajo s staranjem prebivalstva in novimi izzivi, ki potrebujejo povsem drugačne rešitve, kot smo jih navajeni. Žal pa to ni problem, s katerim se soočamo samo v Sloveniji. Tudi drugje po Evropi (in svetu) že nekaj časa poteka proces izseljevanja mladih v večja urbana središča, kar za sabo pušča izpraznjeno podeželje in manjša mesta. Letošnji HeritageHack je financiran iz Interreg projekta YOUIND, ki obravnava problem izseljevanja mladih iz perifernih industrijskih mest in regij z vidika industrijske kulture. Tako letos hackathon poteka v povezovanju z Občino Idrija, ki v projektu sodeluje s partnerji iz Slovenije in Avstrije.

V projektu YOUIND sodelujejo tudi partnerji iz Štajerske železne poti. Na sliki mestece Eisenerz v Avstriji. | Foto: Shutterstock

Poudarek na kulturni dediščini

Letošnji hackathon bomo odprli z razpravo Vloga kulturne dediščine pri oživljanju in ohranjanju podeželja, na kateri bomo skupaj z zanimivimi gosti iskali priložnosti za razvoj slovenskega podeželja v konceptu Novi evropski Bauhaus. Izseljevanje mladih na slovenskem podeželju je namreč dejstvo, ki prinaša številne nove izzive. Kako torej povezati ruralno in urbano ter Slovenijo popeljati v trajnostno prihodnost, ki bo osnovana na mladih in bogati kulturni, tudi industrijski dediščini podeželja?

Razpravo bo vodila Anja Fortuna, podpredsednica Evropskega mladinskega foruma in vodja področja za mladinske politike in razvoj podeželja pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Razprave se bodo udeležili zanimivi gosti, ki prihajajo iz različnih področij, kar bo zagotovo prispevalo k kvalitetni razpravi.

Gostje panela bodo:

Razpravo, ki je organizirana v okviru projekta Erasmus+ projekt Under the Loupe: Rural Youth Work!, bomo v živo prenašali preko našega Facebooka, kasneje pa bo na voljo tudi posnetek na našem Youtube kanalu. Po razpravi bo sledila še diskusija, na katero smo povabili več kot 30 predstavnikov iz različnih področij mladinskega dela (podjetništvo, kulturna dediščina, mladinski centri, predstavniki občin …). Na podlagi razprave in diskusije bomo oblikovali smernice za bodoči razvoj podeželja s poudarkom na kulturni dediščini, ki jih bomo nato posredovali odločevalcem.

Interdisciplinarne ideje za prihodnost podeželja

Petkova razprava je namenjena tudi udeležencem hackathona, ki bodo v soboto in nedeljo (8.–9. maja) iskali nove rešitve za zmanjševanje izseljevanja mladih s podeželja in nekdanjih industrijskih središč. Na letošnjem hackathonu smo v ospredje postavili koncept Novega evropskega Bauhausa, kar pomeni, da iščemo interdisciplinarne ideje, ki iščejo sodobne (digitalne) rešitve, vendar prilagojene podeželju in v duhu trajnostnega razvoja. Udeležencem bodo s svojimi nasveti pomagali tudi mentorji, najboljše rešitve pa bo ocenila komisija v sestavi:

Prijave na HeritageHack zbiramo še vse do 2. maja na www.id20.si/heritagehack.

-----------------------

Razpravo Vloga kulturne dediščine pri oživljanju in ohranjanju podeželja poteka v okviru Erasmus+ projekta Under the Loupe: Rural Youth Work!

HeritageHack 2021 je aktivnost projekta YOUIND, Mladi v industrijskih regijah − Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest, ki je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projektni partner je Občina Idrija.