Prostovoljci iz Evrope bodo pomagali ohranjati idrijske rudarske hiše

Z velikim veseljem sporočamo, da v okviru Evropske solidarnostne enote v Idrijo ta teden prihaja 12 mladih prostovoljcev iz 8 različnih evropskih držav, ki jim je skupna ljubezen do kulturne dediščine. Z mladostniško in udarno energijo bo tako zaživelo območje rudarske hiše Giser, ki se nahaja na hribčku v bližini idrijskega gradu. Skupaj z mentorji iz Društva Idrija 2020 in ob pomoči zunanjih sodelavcev bodo prostovoljci udeleženi pri urejanju okolice in notranjosti hiše, pri digitaliziranju predmetov ter pri pripravi fotografskega in video gradiva, ki bo služilo opozarjanju na pomen izkazovanja solidarnosti z ogroženo dediščino.

Fond idrijskih rudarskih hiš, stavbnega tipa, značilnega za rudarsko Idrijo, se vsako leto manjša. Če smo jih še pred nekaj leti lahko v različnih stopnjah avtentičnosti in ohranjenosti našteli preko 100, se je leta 2021 njihovo število s tromestnega že spustilo na dvomestno. S ciljem vsaj nekoliko omiliti trend propadanja tega zanimivega dela naše preteklosti, smo pri Društvu Idrija 2020 v okviru Evropske solidarnostne enote pripravili projekt Mladi za rudarsko dediščino, katerega cilj je narediti prvi konkreten korak v smeri zaščite izbrane ogrožene rudarske hiše.

V luči vseh preprek, ki jih povzročajo trenutne neugodne zdravstvene razmere, smo toliko bolj veseli, da bomo mednarodni projekt kljub vsem omejitvam lahko izvedli v načrtovanem obsegu. Z aktivnostjo začenjamo na dan sv. Ahaca, 22. junija, prostovoljci pa bodo v Idriji 3 tedne, vse do sredine julija!

Spoznajte vseh 12 udeležencev skozi sliko in besedo. Preberite, kaj udeleženci pričakujejo od projekta v Idriji!

Rudarske hiše so pomemben del idrijske dediščine

Raziskovanje in interpretacija stanovanjske dediščine Idrije je vse od leta 2018 ena od glavnih prioritet Društva Idrija 2020. Po uvodnem popisu stavbnega fonda idrijskih rudarskih hiš, pripravi načrta za prenovo hiše Trnovec v Grapi in izdaji kataloga z napotki za prenovo rudarskih hiš, smo nadaljevali z organizacijo brezplačnih arhitekturnih in gradbeniških svetovanj za lastnike ter v projektu PIRH-II skupaj s partnerji zasnovali nove turistične programe na temo stanovanjske dediščine Idrije. Da so stare rudarske hiše lahko prostor ustvarjalnosti, smo dokazali z izvedbo prve pisateljske rezidence v hiši na Bazoviški 4, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Založbo Bogataj.

Prihajajoča mednarodna prostovoljska aktivnost projekta »Mladi za rudarsko dediščino« pa bo naš prvi konkreten korak k zaščiti idrijske rudarske hiše Giser, ki bi jo sicer najverjetneje doletelo postopno propadanje ali rušitev. Z aktivnim pristopom na področju oživljanja kulturne dediščine želimo skupini mladih iz osmih držav omogočiti pristen stik s pomniki idrijske preteklosti, hkrati pa narediti majhen, a odločen korak v smeri ohranitve izginjajočega stavbnega tipa idrijske rudarske hiše, ki je neločljivo povezan z večstoletno zgodbo rudarjenja v idrijski kotlini.

Številne rudarske hiše so že izginile ali pa so še komaj prepoznavne, razpršene pa so po celotni Idriji.

Mladi si želijo sodelovati

Projekt, ki smo ga naslovili »Mladi za rudarsko dediščino« je v preteklih mesecih požel kar nekaj zanimanja med prostovoljci v evropskem merilu, saj smo za tritedensko poletno aktivnost v Idriji zbrali kar preko 300 prijav! Naloga izbiranja ekipe 12 prostovoljcev je bila vse prej kot lahka, nas je pa velik interes prepričal v to, da bomo s podobnimi aktivnostmi zagotovo nadaljevali tudi v prihodnje.

Prostovoljska ekipa, ki jo bo sestavljalo 12 članov iz Italije, Španije, Francije, Nizozemske, Danske, Nemčije, Slovaške in Grčije, se bo v Idriji mudila med 22. junijem in 13. julijem. V tem času bodo imeli mladi prostovoljci nalogo očistiti okolico dolgo zapuščene rudarske hiše in opraviti osnovna zaščitna dela na objektu, hkrati pa se bodo posvetili digitaliziranju bogate zbirke orodja in pohištva, ki bo na ta način varno shranjena v digitalnem svetu. Skupaj bomo torej storili prvi korak v smeri zaščite ogroženega objekta s pestro zgodovino. O poteku prostovoljske aktivnosti bomo skupaj s prostovoljci redno obveščali na naši Facebook in Instagram strani ter na spletnih straneh www.id20.si in www.rudarske-hise.si.

Prostovoljci čakajo, da se spoznajo z idrijsko dediščino

V pogovorih, ki smo jih v preteklih mesecih izvajali s prostovoljci, so mladi izrazili predvsem zanimanje za spoznavanje bogate naravne in kulturne dediščine Slovenije. Pritegnila jih je tudi bogata zgodba idrijske dediščine UNESCO in priložnost, da bodo tri tedne aktivno vpeti v dejavnosti povezane z njenim ohranjanjem in revitalizacijo. Posebej pa jim je bila všeč zasnova programa, ki velik poudarek daje na fizičnih aktivnostih na prostem in spoznavanju dediščine na terenu. Uspešna priprava projekta »Mladi za rudarsko dediščino« je en dokaz več, da je zanimanje za dediščino med mladimi še kako prisotno, ter da so naši konci zanimivi za zelo širok krog ljudi v tujini.

Rudarska hiša Giser ima ohranjene še številčne avtentične prvine idrijskih rudarskih hiš. Foto: Nejc Menard

--------------------

* Projekt Mladi za rudarsko dediščino / Youth for Miners' Heritage je financiran iz programa Evropska solidarnostna enota (http://www.movit.si/ese/).