Stavbna dediščina skozi naravoslovno-kulturni dan

Kljub temu, da so poletne počitnice na vrhuncu in da so srednješolci z mislimi verjetno vse prej kot med šolskimi klopmi, pa pri Društvu Idrija 2020 že snujemo zanimiv izobraževalni program, vezan na bogato kulturno dediščino rudarske Idrije. V sklopu projekta Idrijska rudarska hiša – šola trajnostnega stavbarstva, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za okolje in prostor,namreč združujemo moči z Gimnazijo Jurija Vege Idrija in za september načrtujemo izvedbo posebnega naravoslovno-kulturnega dne, ki bo v celoti posvečen stanovanjski dediščini idrijskih rudarjev.

Rudarske hiše iz različnih zornih kotov

Pri snovanju naravoslovno-kulturnega dne zasledujemo interdisciplinarni pristop, ki omogoča, da lahko spoznavanje kulturne dediščine prilagodimo različnim interesom in zanimanjem srednješolcev.

Dediščina še zdaleč ni zgolj stvar preteklosti, saj lahko v njej prepoznamo zelo različne znanstvene discipline in se obenem veliko naučimo tako o družbenih odnosih in estetiki, kot o kemijskih, fizikalnih in matematičnih zakonitostih.

Sprva bomo za dijake Gimnazije Jurija Vege pripravili krajšo delavnico, ki bo namenjena spoznavanju koncepta dediščine. Pogovorili se bomo o tem, kakšna je razlika med snovno in nesnovno dediščino, kakšen smisel ima ohranjanje kulturne dediščine za lokalno okolje in kakšne morebitne učinke lahko prinese določeni skupnosti. Na sociološki delavnici bomo skupaj z dijaki pogledali, kakšni družbeni odnosi so bili povezani z življenjem v rudarskih hišah ter kakšne podobnosti in razlike obstajajo med življenjem v preteklih stoletjih in danes.

Na fotografski delavnici bodo dijaki idrijske rudarske hiše interpretirali skozi objektive in skušali skozi vizualno dojemanje čim bolje razumeti tradicionalno stavbarstvo v Idriji, ki ga bodo nato preko fotografske razstave predstavili na Kulturnem maratonu.

Urbanistični vidik gradnje stanovanjskih stavb v Idriji nekoč in njegovo vlogo v današnjem času bodo obravnavali udeleženci arhitekturne delavnice – njihova naloga bo tudi razmišljati o vlogi rudarskih hiš v 21. stoletju.

Na delavnicah bodo dijaki multidisciplinarno spoznali tipične idrijske rudarske hiše.

Ker so bili ljudje nekoč precej bolj povezani z naravo, so bili seveda tudi pri gradnji svojih bivališč precej bolj odvisni od naravnih danosti. Z vprašanji, katere geografske zakonitosti so vplivale na izoblikovanje idrijske rudarske hiše in kako jih matematično opredeliti, se bodo srednješolci ukvarjali na geografsko-matematični delavnici. Na delavnici apnenih ometov pa bo posebna pozornost namenjena kemijskim in uporabnim značilnostim apna, ki je vse do pojava cementa prevladoval v gradbeništvu.

Delavnice za mlade so dobra popotnica za prihodnost

Prek naravoslovno-kulturnega dne želimo pri Društvi Idrija 2020 dokazati, da lahko kulturna dediščina predstavlja neskončno zakladnico znanja tako z družboslovnega kot z naravoslovnega vidika. Z organizacijo tovrstnih izobraževalnih vsebin zasledujemo tudi cilje iz aktualne Strategije za mlade Občine Idrija, kjer je izpostavljena usmeritev mladinskih organizacij v pripravo delavnic in poletnih šol, ki koreninijo v lokalni kulturni dediščini in so namenjeni izobraževanju mladih. S tem se tudi pri mladih krepi zavedanje o lastnem okolju in njegovi kulturni dediščini ter vzpostavlja krepkejše vezi znotraj lokalne skupnosti.