V Idrijo prihaja festival industrijske kulture

Pri Zavodu ID20 smo med 23. in 24. septembrom sodelovali pri organizaciji bilateralnega srečanja deležnikov in partnerjev v okviru projekta YOUIND, katerega cilj je naslavljati problematiko izseljevanja mladih iz perifernih industrijskih mest in regij z vidika industrijske kulture.

Izseljevanje pesti večino manjših mest po Evropi, še posebej pa je ta fenomen občutiti v (nekdanjih) industrijskih mestih. S podobnimi težavami se soočajo tudi v Idriji in v krajih ob Štajerski železni poti. Gre za območja, ki jih je nekoč močno zaznamovalo rudarstvo, do danes pa so se bolj ali manj preusmerila v druge industrijske panoge. Partnerji pri projektu YOUIND raziskujejo, kako mlade zadržati v teh območjih in kakšno vlogo naj pri tem igra industrijska kultura. Kot regionalna partnerja pri projektu sodelujeta Občina Idrija in Združenje Štajerska železna pot, akademsko podporo pa nudita Geografski inštitut Antona Melika pri ZRC SAZU ter Oddelek za geografijo in regionalno znanost pri Univerzi v Gradcu.

Pri aktivnostih, usmerjenih v zadrževanje mladih v krajih kot sta Idriji in avstrijski Leoben, bodo poleg akademskih raziskav pomembno vlogo igrale predvsem pilotne aktivnosti, ki jih bodo partnerji implementirali v svojih okoljih. Na idrijski strani bomo izvedbo pilotnih akcij prevzeli pri Zavodu ID20, kjer bomo v dialogu z avstrijskimi partnerji razvijali šolske pobude na temo lokalne UNESCO dediščine in pripravili že drugi HeritageHack. Največji izziv pa bo gotovo predstavljala organizacija prvega festivala industrijske kulture, s katerim se želimo pokloniti bogati industrijski preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Idrije. Vse aktivnosti bodo izvedene v letu 2021.

Kako mlade obdržati v post-industrijskem okolju

Prav te tematike pa so bile predmet pogovorov na dvodnevnem bilateralnem srečanju, ki se je med 23. in 24. septembrom odvilo v Idriji. Prvi dan se je projektna ekipa, kateri so se pridružili tudi predstavniki različnih institucij in organizacij z območja idrijske občine in Štajerske železne poti, srečala v slikovitem okolju Frančiškovega jaška. Pod mogočno Kleyjevo črpalko je zbrane sprva nagovoril župan Občine Idrija Tomaž Vencelj, ki je pozdravil mednarodno sodelovanje dveh rudarskih mest. Dr. Jörn Harfst je kot predstavnik vodilnega partnerja – graške univerze –, orisal glavne cilje projekta YOUIND, dr. Jani Kozina z Geografskega inštituta Antona Melika pa je predstavil izsledke akademskih raziskav na temo izseljevanja mladih iz industrijskih regij. Stanje na področju mladih v Idriji je na podlagi opravljene raziskave v sklopu priprave Strategije za mlade Občine Idrija 2020–2025 predstavil Matevž Šlabnik iz Društva Idrija 2020.

V jašku Frančiške je potekala tudi zanimiva debata, na kateri so udeleženci iz Avstrije in Slovenije razpravljali, kaj industrijska kultura sploh predstavlja.

Posebej zanimiva debata se je razvila na delavnici, ki jo je vodil Matevž Straus iz Zavoda ID20, v okviru katere so partnerji in deležniki iz Slovenije in Avstrije razpravljali o tem, kaj industrijska kultura pravzaprav pomeni v njihovih okoljih. Sogovorniki so med obema regijama našli kar nekaj vzporednic, a hkrati odkrili nekatere razlike, ki ločijo Idrijo in mesto Leoben z okolico. Debata, ki je bila začeta na srečanju, se bo v prihodnjih mesecih še nadaljevala, odigrala pa bo pomembno vlogo pri definiranju in izvedbi pilotnih aktivnosti. Po zaključeni delavnici so slovenski partnerji in deležniki podpisali memorandum, s katerim so se zavezali tudi v prihodnje naslavljati problematiko izseljevanja mladih, za konec pa je sledil ogled UNESCO znamenitosti rudarske Idrije in večerja z lokalnimi dobrotami.

Številne dobre prakse navdušile sodelujoče

Drugi dan je projektno ekipo gostila strojnica jaška Inzaghi, v kateri delujeta Društvo Idrija 2020 in Zavod ID20. Beseda je dopoldne tekla predvsem o različnih vidikih industrijske kulture, partnerji in deležniki pa so srečanje izkoristili tudi za izmenjavo izkušenj o različnih aktivnostih – idrijska stran je predstavila šolske pobude in avstrijskim partnerjem razložila koncept HeritageHacka, avstrijski partnerji pa so delili svoje ugotovitve v zvezi z organizacijo različnih dogodkov, ki temeljijo na industrijski kulturi (npr. Rostfest, Festival zur Industriekultur,..).

Rostfest je festival v nekdanjem "železnem" mestu Eisenerz, ki povezuje umetnost z industrijsko dediščino. Foto: arhiv festivala Rostfest

Dvodnevno srečanje je tako za vse strani predstavljalo dragoceno izkušnjo, hkrati pa je omogočilo tudi vzpostavitev prvih stikov med regijama, ki sta v preteklosti delili marsikatero zgodovinsko povezavo. Dogodek se je izkazal kot uspešen tudi v luči trenutnih epidemioloških razmer, saj je večina mednarodnih srečanj ta hip odpovedanih. Skupaj s predstavniki iz avstrijske Štajerske smo tako uspeli dokazati, da je ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil tudi v sedanjih časih mogoče izpeljati bilateralne dogodke na visokem nivoju.

-----------------------------------------

Celoten naziv projekta: Mladi v industrijskih regijah – Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest (YOUIND)

Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.