6 rešitev za prihodnost podeželja

Preberite opise vseh 6 novih idej za prihodnost podeželja, ki so nastale na HeritageHacku 2021! Spoznajte, kdo bo kreiral prihodnost slovenskega podeželja in malih industrijskih mest, ki se soočajo z izseljevanjem mladih.

1. mesto: HeritageBox

Prvouvrščena ekipa prostorske sekcije Kluba Škofjeloških študentov je rešitev HeritageBox zasnovala na principu modularne in enostavno sestavljive lesene enote, ki bi jo lahko uporabniki na enostaven način umestili v objekt stavbne dediščine. Tako bi se izognili dodatnim stroškom prenove starejših hiš in pripomogli k razširitvi dostopnejšega modela bivanja, ki bi ga zaradi cenovne ugodnosti lahko koristili tudi mladi. Obenem bi v obstoječem stanovanjskem fondu, ki do danes ostaja neizrabljen, ustvarili nove bivanjske in programske priložnosti, ki bi spodbudile močnejšo povezanost skupnosti na temelju dediščine in v istem zamahu omogočile mladim, da na podeželju tudi ostanejo.

2. mesto: Mlinarska dediščina

Drugouvrščena ekipa Castra iz Zavoda BETA - Inštituta za razvoj družbe je rešitev Mlinarska dediščina prepoznala v arhitekturni in vsebinski revitalizaciji mlinarske dediščine na Ajdovskem skozi osnovanje raznolikega programa v obnovljeni Rustjevi hiši, vzpostavitvi tematskih kolesarskih poti z modernimi informacijskimi točkami ob mlinih v Ajdovščini, in obnovi Dolnjega mlina na Ustju v Ajdovščini.

3. mesto: Naša Barka:

Tretje uvrščena ekipa Formaviva je idejo Naša barka prilagodila območju Brkinov, ki ga razume kot prostor z neizkoriščenim potencialom kulturne dediščine, saj kljub vnosu na državni seznam dediščine ta v javnosti skorajda ni poznana. Rešitev vidi v ustanovitvi skupnostnega prostora Naša barka v objektu stare Brkinske domačije (“Brkinke”), ki bi predstavljala identiteto območja, obenem pa služila kot prostor spodbujanja razvoja in napredka v gospodarski in turistični dejavnosti. Ta bi nudila podporo tudi mladim prebivalcem, ki bi si želeli razvijati svoje podjetniške sposobnosti in se izobraziti na področju predstavljanja lokalnih znamenitosti, podjetništva in dediščine.

Posestvo širnih obzorij

Četrtouvrščena ekipa rešitev za mlade iz podeželja vidi v ustanovitvi posestva širnih obzorij, ki bi bil namenjen mladim in širši lokalni skupnosti. Vzpostavili bi ga v obnovljeni stari kmetiji, ki bi nudila skupnostni prostor za eksperimentiranje z novimi oblikami sobivanja in soustvarjanja. Izvajali bi številne delavnice in izobraževalne dogodke za mlade, objekt bi nudil tudi prostore za turistične namestitve ter obdelovalne površine, na katerih bi temeljila samooskrba in delavničarstvo. Vse to na temelju dediščine.

Podeželski alternator

Petouvrščena ekipa Trboveljska ekipa mladih je idejo Podeželski alternator prilagodila izzivom svojega domačega okolja. Rešitev vidi v vzpostavitvi podpornega okolja za mlade, ki bi gradil na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanj in veščin. Ideja bi zajemala revitalizacijo objekta kulturne dediščine, poimenovanega Alternator, kjer bi se odvijale številne izobraževalne in kreativne dejavnosti za mlade, vzpostavljen bi bil tudi coworking prostor. Na spletni platformi pa bi lahko ponudili lokalne izdelke in storitve, kar bi lokalnim kmetom in mladim omogočilo dodatni zaslužek.

Panj plan

Šestouvrščena ekipa je idejo zasnovala po navdihu narave. Kot inspiracijo za razvoj ideje so tako vzeli heksagon - osnovno obliko elementa čebeljega satovja. Ta bi združeval številne med seboj povezane aktivnosti in področja (sadovnjak, vrtec, vrt in rastlinjak, delavnice...). Za zagon projekta bi ustanovili socialno podjetje, ki bi zaposlovalo tudi ranljive skupine ter vrtec, kjer bi otroci razvijali gibalne in miselne aktivnosti skozi močno povezanost z lokalnim okoljem.