Center znanosti - zakaj ne raje v Idriji?

Te dni v nacionalnih medijih spremljamo novice o načrtovani gradnji centra znanosti v Trnovem, ki naj bi bil stičišče sodelovanja med znanostjo, izobraževanjem, gospodarstvom in kulturo oziroma za prostor, kjer bo prikazano, kaj Slovenija zna in zmore. Načrtovanje poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gradnja naj bi stala okoli 26 milijonov evrov (od tega 16 milijonov iz EU), zgrajen pa naj bi bil na zemljišču v Trnovem, ki je v lasti MOL in države.

Slovenija tak center zagotovo potrebuje — za popularizacijo znanosti in tehnike, za predstavitve inovativnih slovenskih izdelkov ter spodbujanje inovativnosti in kreativnosti. Pa vendar — zakaj v Ljubljani?

Slovenija tudi s tovrstnimi projekti doživlja centralizacijo, ki Slovenijo spreminja v predmestje Ljubljane. S tem, ko se vse inovativne, sodobne in razvojno usmerjene vsebine enačijo z Ljubljano, periferija izgublja. S tem izgubljajo vsi, ki so izven Ljubljane — gospodarstvo, izobraževalne institucije, kultura, javni sektor, raziskovalne organizacije …

After the renovation, the new Trnovec house will be transformed into a two-dwelling building. The outside appearance will be left practically intact while the inside will have a completely new design. The bottom, stone part will be reinforced with reinforced concrete walls, and the upper, wooden part with a cross-laminated-timber construction. The latter will not only form a construction framework but also a new inner wrap. The three façades visible from the street will retain the original appearance, whereby the structure of the plaster will indicate which part of the house is made of stone and which is made of wood. The back façade facing the hillside will be completely glazed bringing more light and contact with the outside world into the house.

Možna lokacija rotacijske peči v okviru kompleksa rudniške Topilnice. Ob objektu že stoji obnovljena Topilnica z razstavo o tehnologijah uporabe živega srebra in žgalništva. (Avtorica grafike: Petra Glavič, v okviru projekta TBI: Mladi, mesto in dediščina — www.tbi.si )

Zavedamo se, da so za projekt že stekli postopki umeščanja v prostor in smo morda prepozni — a ne želimo nemo opazovati, kako razvojne priložnosti odhajajo iz naših krajev.