Evropska komisija prepoznala dobro prakso v TBI metodi

V okviru novoizdanega priročnika za vključevanje mladih v Sklad za pravičen prehod – Mladi za pravičen prehod - je Evropska komisija kot dobro prakso prepoznala tudi projekt TBI: Mladi, mesto in dediščina, ki sta ga v letih 2015-2017 izvajala Mladinski center Idrija in Društvo Idrija 2020. Priročnik je pomemben, saj so v novem evropskem večletnem programu ravno mladi prepoznani kot ena temeljnih ciljnih skupin, na katere bodo morali biti odločevalci še posebej pozorni.

Evropska komisija je namreč januarja 2020 predlagala ustanovitev Sklada za pravičen prehod, ki bo zagotovil finančno pomoč regijam in sektorjem v vseh državah, ki jih bo predvidoma najbolj prizadel prehod v podnebno-nevtralno gospodarstvo v skladu z Evropskim zelenim dogovorom. V Sloveniji sta do bodočega sklada že upravičeni dve regiji – Zasavska in Savinjska, medtem ko se za upravičenost še potegujejo Goriška (kamor spada tudi Občina Idrija), Gorenjska in Koroška regija.

Ker je sklad namenjen regijam, ki so bile v preteklosti ekonomsko zelo odvisne od težke industrije, je pozornost Evropske komisije pritegnila tudi zgodba Idrije, predvsem pa projekt TBI: Mladi, mesto in dediščina.

60 predlogov za razvoj Idrije

Projekt TBI: Mladi, mesto in dediščina je bil pionirsko izveden v Idriji v letih 2015-2017 v organizaciji članov Idrija 200 pod okriljem Mladinskega centra Idrija. V okviru interdisciplinarne urbanistične delavnice so se tako srečali mladi iz več evropskih držav in oblikovali 60 predlogov za razvoj Idrije v 21. stoletju. Pri tem so dali večjo pozornost posvetili vključenosti mladih in vrednotenju kulturne dediščine pri razvoju mesta. Projekt je od vsega začetka imel podporo lokalnih oblasti, kar je zagotovo vplivalo na kvaliteto predlogov in kasnejšo uresničitev posameznih idej. Ob zaključku projekta so bili predlogi predstavljeni v okviru pop-up razstave v vhodnem poslopju jaška Kajzer in v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Kupite e-knjigo TBI: Idrija v 21. stoletju v naši e-trgovini in izvedite več o vseh 60 predlogih za boljšo prihodnost Idrije, ki so nastali v okviru projekta TBI: Mladi, mesto in dediščina!

Mladi iz Slovenije in več evropskih držav so se v okviru projekta srečali z lokalnimi odločevalci, kar je zagotovo izboljšalo kvaliteto in uporabnost končnih predlogov.

V priročniku Mladi za pravičen prehod je tako TBI metoda izbrana kot ena od 30 dobrih praks iz cele Evropske unije. Evropska komisija želi z našo dobro prakso spodbuditi odločevalce, da naš koncept uporabijo tudi v drugih okoljih v Evropi. Izpostavili so številne pozitivne strani projekta – od vključevanje širšega lokalnega prebivalstva v metodo, povezovanja mladih in lokalnih odločevalcev do možnosti, da mladi sami odločajo o svoji prihodnosti.

Mladi morajo imeti pomembno vlogo pri lokalnem razvoju

V spremni besedi je Marc Lemaître, direktor generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko v Evropski komisiji, izpostavil, da morajo mladi pri prestrukturiranju problematičnih regij imeti večjo vlogo, kot so jo imeli v preteklost. Zgodovina namreč kaže, da se je v preteklosti vključevanje mladih zanemarjalo, kar ima še sedaj negativne posledice za družbo, okolje in seveda gospodarstvo teh območij.

Tega se zavedamo tudi v Društvu Idrija 2020 in Zavodu ID20, saj trenutno skupaj z Mladinskim centrom Idrija in Zvezo prijateljev mladine Idrija sodelujemo pri razvoju nove strategije za mlade v občini Idrija, pred kratkim pa smo tudi izdali brošuro Korak naprej za boljše podeželsko mladinsko delo.

Več o projektu: www.tbi.si.
Priročnik Mladi za pravičen prehod (Youth for a Just Tranisition): https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund