Rok za prijavo v HeritageLab podaljšan do 27. aprila!

Strojnica jaška Inzaghi

Rok za prijavo v HeritageLab smo podaljšali do torka, 27. aprila. V inkubatorski program vabimo posameznike in ekipe, ki imajo idejo za oživitev in razvoj kulturne dediščine.

HeritageLab, inkubatorski mentorski program Zavoda ID20 iz Idrije, išče motivirane ekipe s poslovno idejo na področju kulturne dediščine, ki želijo ob strokovni podpori svojo idejo pripeljati do uspešne implementacije z nastavki za nadaljnjo poslovno rast. V prvem ciklu bomo podprli 3-5 idej in ekip, katerim bomo z mentorsko pomočjo, prostori za sodelo, osnovnim financiranjem, podporo pri razvoju ideje in iskanju virov financiranj ter drugo marketinško, oblikovalsko, organizacijsko, računovodsko in pravno pomočjo pomagali na razvojni poti.

Odprti smo za ideje, ki nagovarjajo razvoj kulturne dediščine. Torej tiste ideje, ki kulturno dediščino ohranjajo, prezentirajo ter razvijajo skozi nove produkte in storitve. Naj bo to stavbna dediščina, umetnostna in ročna obrt, mitologije in legende, tradicije in običaji, arheološka dediščina ali kaj drugega. Prav tako nismo zamejeni na dediščino slovenskega prostora.

Ekipe in posamezniki se lahko prijavijo na spletni strani HeritageLab do 27. aprila!

Ideja vendarle mora biti poslovna ideja – iščemo take, ki generirajo prihodke, ki pokrivajo nastale stroške ter se lahko izvajajo večkrat, ponovljivo in z vedno večjim dosegom in učinkom. Zato prostovoljske in enkratne aktivnosti niso naš primarni interes.

Raznolika podpora – od mentorstva do druženj

V ekipi ID20 smo v zadnjih 10 letih večkrat sami prehodili pot, na katero bodo stopili izbrani na pozivu. Zato razumemo, da mora biti podpora celovita – od strokovnih predavanj, delavnic, skupnega dela na razvoju ideje, krepitvi ekipe, informacijah o razpisnih in promocijskih priložnostih ter druženju s somišljeniki na podobni poti.

V Zavodu ID20 smo v zadnjih letih sodelovali pri pripravi in izvedbi številnih podjetniških idej. Med njimi je tudi Frudl Špancir, kulinarični sprehod po okusih petstoletne rudarske tradicije, ki je prejel certifikat Idrija izbrano.

Našo podporo bodočim posameznikom in ekipam lahko strnemo v nekaj točk:

  • pomagali bomo s personalizirano in problemsko usmerjeno mentorsko podporo strokovnjakov s področij podjetništva, socialnih inovacij in dediščine;
  • dobro poznamo dediščinski svet in tu lahko pomagamo pri iskanju poti mimo čeri in preprek;
  • ponudili bomo možnost testiranja ideje – med potencialnimi kupci in potencialnimi sodelavci. Na podlagi povratnih informacij bomo idejo dodatno izboljšali;
  • družili in mrežili se bomo. Izbrane posameznike in ekipe bomo povezali s posamezniki, iniciativami in organizacijami, ki jim je skupno razumevanje potencialov kulturne dediščine.

Ekipa Zavoda ID20 ima sedež v Idriji, a smo odprti za ideje in ekipe od blizu in daleč. Večji del aktivnosti lahko opravimo preko spleta, medtem ko vas bomo na družabne dogodke in spoznavanja v živo povabili v mesto svetovne kulturne dediščine – Idrijo.

Za vse potencialne prijavitelje smo pripravili tudi seznam najbolj pogostih vprašanj, ki se pojavljajo pri prijavi!

Cilj je dolgoročen razvoj ideje in delovna mesta

Naš primarni cilj je pospeševati ideje s področja razvoja kulturne dediščine. Želimo, da ideje rastejo, da ekipe rastejo, da so projekti finančno vzdržni ter generirajo dovolj prihodkov za nadaljnjo rast. Zato verjamemo v profesionalizacijo – v to, da ideje ustvarjajo delovna mesta. Verjamemo, da je kulturna dediščina velik potencial za tovrstne projekte.

Več informacij in prijave na: www.id20.si/heritagelab

Projekt nastaja v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in je del partnerske mreže platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.