Idrijska krajina – navdih iz preteklosti za trajnostno ustvarjanje mladih (2021)

Pri Društvi Idrija 2020 tudi v letu 2021 nadaljujemo z delom na področju ozaveščanja o pomenu ohranjanja ogrožene stavbne dediščine. Pri Ministrstvu za okolje in prostor smo uspešno kandidirali za sredstva v sklopu sofinanciranja projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2021, kar na bo omogočilo izvedbo niza delavnic in spremljajočih ozaveščevalnih aktivnosti.

S projektom Idrijska krajina – navdih iz preteklosti za trajnostno ustvarjanje mladih želimo še okrepiti naša prizadevanja, da čim več mladih iz lokalnega in mednarodnega okolja pride v stik s kulturno dediščino, začne o njej razmišljati ter se aktivno vključevati v dejavnosti za njeno oživljanje in ohranjanje.

Skozi projekt bomo izvedli naslednje aktivnosti:

A1: Delavnice

1. Idrijska identiteta in dediščina

Petstoletna zgodovina rudarjenja je v Idriji ustvarila svojevrsten preplet tehniške in kulturne dediščine, ki se danes kaže v številnih ohranjenih spomenikih. Na delavnici bodo prostovoljci spoznavali, kako se je razvijala rudarska naselbina, kakšne so značilnosti razporeditve posameznih stavb (upravne, industrijske, stanovanjske) in kakšno vlogo v tradicionalni idrijski krajini igrajo tipične rudarske hiše s svojo okolico.

2. Vrt idrijske rudarske hiše

Z idrijskimi rudarskimi hišami je vse od njihovega nastanka v 18. stoletju tesno povezan k njim pripadajoč vrt, kjer so rudarske družine vzgajale skromne pridelke, s katerimi so si nekoliko olajšale skromne življenjske razmere. A skrbno urejeni vrtovi so imeli tudi estetsko funkcijo, saj so s svojim urejenimi zaplatami skupaj s pobeljenimi fasadami rudarskih hiš tvorili značilno idrijsko veduto in kulturno krajino rudarske Idrije. Prostovoljci bodo spoznavali, kako na primeru rudarskega vrta povezati tradicijo in sodobnost in ga urediti za sodobne potrebe v nekdanjem industrijskem mestu 21. stoletja.

3. Vrtna lopa – lusthaus

Vrtne lope, v Idriji jih imenujemo lusthausi, so v preteklosti pomembno zaznamovale vsak boljše urejen vrt. Lope so služile za počitek, obenem pa tudi za shranjevanje orodja, potrebnega pri delu okrog hiše. Kako združiti funkcijo prostora za počitek in shranjevanja orodja z uporabo odsluženih kosov pohištva se bodo prostovoljci naučili pod mentorstvom izkušenega mizarja.

4. Travnik, zeleno ozadje rudarskih hiš

Skrbno urejeni travniki so nekoč ustvarjali značilno zeleno kuliso, po kateri so bile posejane pobeljene visoke fasade idrijskih rudarskih hiš. Na delavnici se bomo ozrli na preteklost krajinskega oblikovanja v Idriji, hkrati pa v spremstvu mentorja spoznali sodobne pristope na tem področju, s katerimi bomo lahko revitalizirali okolico izbrane rudarske hiše.

A2: Priprava izobraževalnih digitalnih vsebin

V sklopu izvedbe delavnic bomo z mladimi prostovoljci sproti pripravljali videoposnetke in fotografije ter beležili ugotovitve. Iz zbranega video- in foto-materiala ter pripravljenih zapiskov bomo nato oblikovali videoposnetke s pripisi v slovenskem in angleškem jeziku, ki bodo na vizualno privlačen način prenašali ugotovitve z delavnic in širili zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in tradicionalne identitete kraja. V sklopu delavnic, kjer bomo podrobneje spoznavali posamezne elemente idrijske dediščine in identitete krajine, bodo prostovoljci pripravili in objavili blogovske zapise, v katerih bodo predstavili osvojena znanja in opredelili napotke za trajnostno ureditev tradicionalnih stanovanjskih hiš in njihove okolice. Izobraževalne videoposnetke in blogovske zapise bomo v obliki digitalnega priročnika objavili tudi na spletni strani www.rudarske-hise.si.

A3: Skupnostni dan

V sklopu skupnostnega dneva bomo na rudarsko hišo Giser povabili domačine in širšo zainteresirano javnost. Obiskovalci bodo tako dobili priložnost iz prve roke spoznati aktivnosti mladih prostovoljcev, ki bodo na mestu predstavljali osvojena znanja in veščine. Obiskovalcem bodo predstavili izbrano idrijsko rudarsko hišo, orisali pomen rudarskih vrtov za oblikovanje specifične identitete idrijske krajine nekoč in prikazali rešitve sodoben rudarski vrt, predstavili zasnovo in funkcijo večnamenske vrtne lope – luthausa in na primeru ureditve travnika prikazali pomen ohranjanja zelenih površin na področjih sicer strnjene stanovanjske poselitve.

A4: Diseminacija projektnih izsledkov

Za vidnost projektnih aktivnosti bomo poskrbeli z rednim objavljanjem na naših družabnih omrežjih (Facebook in Instagram), preko katerih bomo o izsledkih projekta seznanjali predvsem mlade, pa tudi širšo splošno in strokovno javnost. O projektu bomo poročali na naši spletni strani, v sklopu našega novičnika in v 6. številki revije TBI, ki bo sicer izšla že po zaključku projekta (november/december 2021).

S projektom želimo predvsem:

- okrepiti zavedanje o pomenu ohranjanja stavbne dediščine in kulturne krajine,

- mlade aktivno vključiti v proces ohranjanja kulturne dediščine,

- pripraviti sklop izobraževalnih materialov.

Trajanje projekta: 1. 7. 2021 – 15. 10. 2021

Vrednost operacije: 4.876,00 €

Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije